Het Dorpshuus gaat weer (gedeeltelijk) open!

Per 1 juni mag het Dorpshuus weer gebruikt worden. De Dorpsvereniging heeft de situatie geïnventariseerd en is tot de conclusie gekomen dat het Dorpshuus voor ten hoogste 20 personen specifiek voor vergaderactiviteiten in de grote zaal geopend kan worden. Alle andere ruimtes blijven in ieder geval tot 1 september gesloten. Daar gelden wel een aantal regels voor die in dit protocol staan. Zijn er nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Dorpshuus Ledeacker

Algemeen

Mensen met een kwetsbare gezondheid wordt aangeraden extra voorzichtig te zijn. Het kan verstandiger zijn voorlopig zoveel mogelijk thuis te blijven. Ben je verkouden? Blijf dan thuis! Heb jij of je huisgenoten koorts of benauwdheidsklachten? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

Bezoekers moeten reserveren

Reserveren kan via Bert Aarts: reserveringen@hetleker.nl . Met je reservering dien je het aantal bezoekers voor de grote zaal te vermelden en het ingevulde formulier bij de mail toe te voegen.

Binnen:

 • Hou steeds de 1,5 meternorm in acht
 • Maximum van 20 personen in de grote zaal
 • Dit aantal personen is exclusief beheerder
 • Maximum van 1 persoon achter de bar/in de keuken
 • Gebruik van consumpties is toegestaan zoals voorheen
 • Looproutes: personen die een ruimte/vertrek/toilet/garderobe of het dorpshuis verlaten hebben voorrang op de personen die deze ruimte willen betreden. Zie hieronder
 • Gebruik van sanitair: maximaal 1 persoon in de toiletruimtes
 • Schoonmaak: na gebruik de tafels, stoelen en bar graag ontsmetten met de hiervoor aanwezige gels/schoonmaakmiddelen
 • Gebruikte glazen en kopjes in vaatwasser zetten en volgens gebruiksaanwijzing als voorheen
 • Openingstijden: in overleg met de beheerder Bert Aarts
Looproutes in het Dorpshuus

Buiten:

 • 1,5 meter afstand houden van andere bezoekers, ook tijdens het stallen van fiets, tijdens het roken, of bij het verlaten van het Dorpshuus.

Handhaving en controle

We wijzen de gebruikers erop het protocol zo goed mogelijk na te leven. De overheid controleert of dit gebruikersprotocol wordt gehandhaafd. Wanneer geconstateerd wordt dat deze maatregelen onvoldoende nageleefd worden, worden de eventuele boetes/sancties bij de betreffende gebruikers verhaald. De boete kan 390 euro per persoon bedragen. De boete voor de Dorpsvereniging kan oplopen tot 4000 euro.

Maria Albertha Bardoel overleden

Op donderdag 6 februari is Zuster Albertha Bardoel in het St. Jozefklooster in Schijndel overleden in de leeftijd van 100 jaar. Haar afscheidsviering was op dinsdag 11 februari in de kloosterkapel en daarna is zij begraven op het Congregatiekerkhof in Schijndel-Wijbosch. Zuster Albertha was een trouwe behulpzame vrouw op wie men kon rekenen. Ze was klein maar dapper en heeft zich met hart en ziel ingezet voor het welzijn van velen. We wensen haar familie heel veel sterkte met dit verlies.

Onlangs nog vierde zuster Maria Albertha Bardoel haar 100e verjaardag in het Moederhuis van de Zusters van Liefde te Schijndel. Voor die gelegenheid kreeg ze een fotoboek aangeboden met foto’s en teksten die een beeld geven van haar leven, op de Brabantse boerderij en, sinds 1946, in het klooster. Behalve een persoonlijk portret biedt het boek ook een tijdsbeeld van het traditionele boerenleven en van het klassieke kloosterleven, werelden die intussen vrijwel verdwenen zijn. Mocht je belangstelling hebben,
dan is dit de link naar dit fotoboek.

Aanmelden voor Wall of Artists

Kunstmuur Ledeacker ‘t Dorpshuus
Van meerdere mensen is de vraag gekomen of zij hun kunstwerken/schilderijen mogen tentoonstellen in ‘t Dorpshuus. De muur tegenover de garderobe heeft een zodanige metamorfose ondergaan dat er nu geexposeerd kan worden. Kunstenaars krijgen per toerbeurt de gelegenheid om gedurende 2 maanden hun ‘pareltjes’ tentoon te stellen. Wil je je ook aanmelden om je werk te exposeren op de ‘Wall of Artists’, geef je dan op door een email te sturen naar kunst@dorpsvereniginghetleker.nl. Op deze wand is ook een lijst bevestigd waar de exposant informatie kwijt kan over zijn/haar werk. We zijn blij met onze eerste exposant Nijs van Vught. We wensen hem veel succes toe en iedereen veel kijkplezier.

Bouwproject ‘t Hofje in ‘t Leker

't Hofje Ledeacker

Op 16 december hebben gemeente en Jan Oosterhout Ontwikkeling B.V., de koopovereenkomst voor ‘t Hofje Ledeacker getekend. Daarmee kan de ontwikkelaar 12 levensloopbestendige woningen aan Den Dries gaan bouwen. In het afgelopen jaar zijn de plannen hiervoor al besproken met omwonenden en geïnteresseerden. De reacties op het plan zijn positief. Voor de projectontwikkeling het project is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In het tweede kwartaal van 2020 gaan de woningen in de verkoop. De verwachting is dat de bouw eind 2020 start. De woningen zijn levensloopbestendig en worden gebouwd in de vorm van een woonhof. Daarmee zijn ze uitermate geschikt voor senioren. Iedere woning heeft een eigen parkeerplaats op het binnenterrein en daarnaast worden een aantal openbare parkeerplaatsen aangelegd. De ontwikkelaar heeft goed geluisterd naar opmerkingen vanuit de gemeenschap uit de omgeving.

Inloopavond 18 maart 2019
In juli 2018 hebben de gemeente en Jan Oosterhout Ontwikkeling B.V. een inloopavond gehouden over de ontwikkeling van de woonhof aan Den Dries en Den Akker. Het plan is tijdens die inloopavond op positief ontvangen, uiteraard met wat opmerkingen en aandachtspunten. Deze punten zijn zo goed als het kan verwerkt in het plan. Daarnaast is er veel gesproken over de onderwerpen parkeren en verkeer in de totale wijk Den Dries.

Verkeerskundig onderzoek
In overleg met de projectontwikkelaar heeft de gemeente ervoor gekozen om eerst een verkeerskundig onderzoek te doen naar de huidige situatie. Dan weten we beter welke aanpassingen we moeten doen voor de toekomstige situatie. Dit onderzoek heeft langer geduurd dan verwacht. Inmiddels is het onderzoek afgerond en heeft de gemeente aantal conclusies getrokken.

Tweede inloopavond
Nu organiseert de gemeente een tweede inloopavond. Op deze avond worden de resultaten van het verkeerskundig onderzoek en de aangepaste opzet van het bouwplan gepresenteerd. Geïnteresseerden zijn van harte welkom in ‘t Dorpshuus in Ledeacker op maandag 18 maart 2019. Inloop tussen 19.30u en 21.00u. Voor vragen kunt u terecht bij Susan Oppers – Selten van de gemeente Sint Anthonis.

Lekers Hof

 Woonhofje
Het plan bestaat uit 12 duurzame koopwoningen met eigen tuin en parkeermogelijkheid op (semi) openbaar gebied. De woningen zijn allen voorzien van een compleet woonprogramma op de begane grond en hebben op de eerste verdieping ruimte voor extra mogelijkheden. Deze plattegrondindeling van de woningen leent zich uitstekend voor senioren die graag wat kleiner willen gaan wonen en in de nabije toekomst mogelijk zorgbehoevend worden. Door de woningen zo te positioneren is er een traditioneel woonhofje gecreëerd waar bewoners de gelegenheid hebben elkaar te ontmoeten en wat zorgt voor een prettige leefomgeving. 

Energieneutraal
Een actueel thema is op dit moment “gasloos bouwen”. Ook de 12 woningen van ‘t Lekershof worden zonder gasaansluiting gebouwd. Daarnaast heeft de ontwikkelaar het voornemen woningen te realiseren die energieneutraal zijn.

Bestemmingsplan
Voordat de plannen gerealiseerd kunnen worden zal eerst het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Pas als de juiste procedures zijn gevolgd kan er gestart worden met de bouw. 

Haalbaarheid
Gemeente Sint Anthonis en Jan Oosterhout Ontwikkeling B.V. uit Wijchen hebben een intentieovereenkomst getekend om de haalbaarheid van de plannen te onderzoeken. Deze inloopavond is daar een belangrijk onderdeel van. Architectenbureau Bulkens uit Molenhoek draagt zorg voor het ontwerp.

Dorpsvereniging 't leker

Correspondentieadres:
Vrijstraat 17
5846AG Ledeacker

Secretariaat@dorpsvereniginghetleker.nl

Lees hier onze AVG Verklaring