Het bouwteam brengt met het KernenCV de toekomstige behoeften van Ledeacker in beeld. We willen graag weten of u zich als inwoner in deze behoeften herkent.
Het bouwteam praat mee over de samenwerking met de gemeente in de toekomst. Dat kan samenwerking op allerlei gebieden zijn. Denk bijvoorbeeld aan verkeer, inrichting van uw straat, openbaar groen, sport- en cultuurvoorzieningen, openbaar vervoer, onderwijs, duurzame energie. Over al deze onderwerpen gaat het bouwteam de komende periode hun ideeën met u delen.
Download hier het KernenCV van Ledeacker.

Leden Bouwteam

 • Twan Kempen, voorzitter
 • Lion Linders
 • Marijn Peters-Knapen
 • Jels Toonen
 • Jeroen Verhoeven

Neem contact op met het bouwteam van uw dorp via secretariaat@hetleker.nl

Leven
In Ledeacker is veel saamhorigheid. De inwoners zijn trots en er zijn veel vrijwilligers actief. Dit zijn overigens wel vaak dezelfde mensen. De mensen zijn open minded; ‘we willen het altijd een kans geven’. Er zijn actieve en betrokken verenigingen en er is een goed draaiend dorpshuis. Ook zijn er mooie speelvoorzieningen. Karakteristiek is verder de mooie kerk en de goede invulling die aan de voormalige basisschool is gegeven. Verder zijn de voorzieningen beperkt: er is nauwelijks horeca, er zijn geen winkels en er is een gebrek aan een ‘grote zaal’.

Ondernemen
In Ledeacker is bedrijvigheid in de oude school (fysio, pedicure, naaiatelier). Er is vooral veel kleinere bedrijvigheid zoals een garage, een houthandel en een aantal agrarische bedrijven. Ledeacker was vroeger vooral een agrarisch dorp. Zorg is dat agrarische panden in het buitengebied leeg blijven staan. Verder zitten er best veel ondernemers in Ledeacker. Voor bedrijfjes die weg zijn gegaan, zijn meestal weer nieuwe bedrijven in de plaats gekomen. “Ondanks de vergrijzing en het feit dat sommige activiteiten en voorzieningen minder worden, zien we in Ledeacker dat het ondernemerschap niet afneemt. De bedrijvigheid blijft op peil.“ Zorgpunt is en blijft wel dat er weinig horeca is.

Ontspannen
Ledeacker ligt tegen de bossen aan met mooie ommetjes (wandelroutes). Vanwege gebrek aan horeca (faciliteiten) is er voor mensen buiten Ledeacker weinig animo om naar Ledeacker te komen. Binnen de kern ligt een hardloopbaan en een voetbalterrein. Verder zijn er een actieve toneelvereniging, KBO en een carnavalsvereniging. In het dorpshuis vinden allerlei activiteiten plaats zoals toneel, dansen, biljarten kaarten en samen eten. Er worden ook veel dingen georganiseerd zoals de kermis, zomerkampen, bouwweken, Halloween, fietstochten en een tennistoernooi. Voor de wat oudere jeugd is er niet zoveel te doen. In Ledeacker is ook een camping. Binnen het dorp zijn plannen om jaarlijks een dorpsfeest te gaan geven.

Leren
Er zijn geen scholen in Ledeacker. De kinderen gaan naar Sint Anthonis naar de basisschool. Dat is op loopafstand. Voor het voortgezet onderwijs wijken de jongeren uit naar Stevensbeek en Boxmeer (Metameer). De fietsafstanden zijn voor de scholieren geen probleem.

De sterke punten van Ledeacker

 1. In Ledeacker zetten we onze schouders eronder, zijn we zelfredzaam, niet afwachtend en is iedereen gelijk.
 2. In Ledeacker hebben we een prima verenigingsleven en een goed dorpshuis.
 3. In Ledeacker hebben we een mooie/goede invulling gegeven aan de basisschool.
 4. In Ledeacker denken we in oplossingen en kijken we vooruit (we zijn ook echte meedenkers).
 5. In Ledeacker doen we projecten op een verantwoorde wijze (qua realisme, planning en financiën).
 6. In Ledeacker kennen we elkaar (kleinschalig) en er zijn altijd mensen die ‘het oppakken’.
 7. In Ledeacker willen jongeren heel graag in Ledeacker blijven wonen (en het liefst zelf bouwen).
 8. In Ledeacker hebben we veel kennis onder/bij de inwoners; zij zetten dat in voor het dorp.
 9. In Ledeacker hebben we met de aanleg van de weg een groener dorpshart gekregen.
 10. In Ledeacker hebben we een goedlopende dorpsvereniging die een klankbord is voor vele werkgroepen. Ze zijn een verlengstuk van de gemeente.

De minder sterke punten van Ledeacker

 1. In Ledeacker is er (ondanks dat er de laatste jaren veel gebouwd is) op dit moment geen ruimte meer voor nieuwbouw; als we dadelijk eerst moeten zoeken naar locaties en vervolgens moeten alle procedures weer worden doorlopen, dan zijn we weer een hele tijd verder…
 2. In Ledeacker is sprake van risico leegstand bedrijfspanden.
 3. In Ledeacker is sprake van risico op verval en leegstand van panden in het buitengebied.
 4. In Ledeacker is er onzekerheid over de kerk; blijft deze bestaan en in welke vorm dan?
 5. In Ledeacker is gebrek aan voorzieningen op het gebied van horeca; er is bijvoorbeeld geen terras.
 6. In Ledeacker brengt partycentrum Nabat veel onrust met zich mee.
 7. In Ledeacker is Den Dries slecht ontsloten.
 8. In Ledeacker zijn niet alle straten zijn even mooi.