Wonen in Ledeacker

Wonen in LedeackerVoor mensen die belangstelling hebben om ook in Ledeacker te komen wonen is een speciale website beschikbaar, http://www.woneninledeacker.nl/.

Bekijk ook de KernenCV voor Ledeacker.

Lekerse vlag

lekerse vlagBij officiële gelegenheden en festiviteiten is het altijd leuk als zo veel mogelijk mensen de Lekerse vlag uithangen. Dan moet je er natuurlijk wel eentje hebben! 
De officiële blauw-gele Lekerse vlag is verkrijgbaar bij Bert Aarts, Dorpsstraat 37, 5846 AB Ledeacker voor de prijs van 20 euro. 
Het gemakkelijkst is als je even van tevoren belt, dan kan Bert alvast een vlag klaarleggen, tel. 0485-382418 of 06-12966931.

Vlag Ledeacker

Geschiedenis

Ledeacker werd voor het eerst vermeld in 1414 als Sent Kathrijnen in den Broik, naar de 14e eeuwse Sint-Catharinakapel die er te vinden was. De patroonheilige Sint Catharina van Alexandrië was in de Middeleeuwen na Maria de belangrijkste heilige onder de vrouwen. Catharina werd de beschermheilige van jonge meisjes, wijsgeren en mensen in het onderwijs, boekdrukkers en bibliothecarissen en op grond van het draaiende rad van talrijke beroepen als molenaars, pottenbakkers, wagenmakers en spinners.
 

Ledeacker had vanaf de 15e eeuw een eigen laatbank, die later werd omgezet naar een schepenbank. Bestuurlijk stond Ledeacker daarmee zelfs hoger dan veel van de dorpen eromheen. Ledeacker had in de Franse Tijd een eigen municipaliteit (raad) met aan het hoofd de maire of burgemeester. Het besloeg een langgerekt gebied van 8 km lang en anderhalve kilometer breed. Van 1810-1821 was Ledeacker samengevoegd met Sint Anthonis tot de Maire van St. Anthoine, waarin Sint Anthonis de belangrijkste bestuurseenheid was. Op 1 januari 1821 werd deze gemeente met Oploo samengevoegd tot Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker.

Van 1891 tot 1973 stond Ledeacker in de wijde omgeving bekend als bedevaartsplaats, omdat in 1860 kort na elkaar twee branden waren ontstaan door blikseminslagen. Het jaar daarop kreeg men toestemming tot reliekverering en werd een devotiebeeld aangekocht. In 1891 kwam het tot een georganiseerde verering en kon men voortaan een volle aflaat op Donatusdag (30 juni) en in het octaaf verdienen.

In 1998 werden bij gelegenheid van het 200 jarig bestaan van de parochie van de H. Catharina twee kunstwerken onthuld van de hand van Juul Baltussen uit Westerbeek. Deze zijn geplaatst voor het kerkgebouw in Ledeacker.

In Ledeacker is het goed wonen en toeven. Het dorp, dat bijna tegen Sint Anthonis aangebouwd is, heeft een geheel eigen karakter met een vriendelijke uitstraling naar iedereen, inwoner, toerist of toevallige passant.

Lekerse liedjes

Minse as wej!

(Een Lekers lied, vaak tijdens carnaval gezongen)

Zeg, kende dé klein durpke,an ’t rendje van de Peel?
Zo’n durpke als ’t Leker,die zien er nie zo veel.
Umsloten dur de bossen, dur gruun en dur bouwland.
Mit hiel gezell’ge minse, zien g’mekkelijk op de hand.
Het Leker is okay, mit minse zoas wej!

Refrein:
As alle minse ‘ns waren, as wej, as wej,
as alle minse ‘ns waren, as wej motte zien.
Dan hadde gên gejutter, dan hadde gên gesputter,
dan hadde niks as engelkes op eerd.
Dan was er gên gerommel, dan was er gên gestommel,
al struukelt ok wel uns het beste peerd.
As alle minse ‘ns waren, as wej, as wej,
as alle minse ‘ns waren, as wej motte zien.


Ons eigen Lekers haantje, houdt alles in ’t oog.
Ca’trina uut d’n toren, bekiekt ’t van heel hoog.
De Hanen en de Hennen,de kuukes op een rij.
Leven gezellig samen, want echt ieder heurt erbij.
Het Leker is okay, mit minse zoas wej!

Refrein

Hieronder zie je een video-opname van het bovenstaande lied uit 1998, ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de parochie Ledeacker.

Een nieuw Lekers durpslied

(Dit lied werd door de dorpsvereniging voorgesteld op de Bonte Avond 2015)

As de mèrige kumt, het latste duuster verdwient,
de minse ontwaken, in’t durp wor de zon altied schient.
Is Catrien uut d’n toren tevreje mit un nejen dag,
let op of de Lekerse minse ’t goed vergoan mag.

Leker, durrup van mien hart,
Leker, ow wermte blieft apart.
Leker, durrup wor ik van hou,
Leker, ik blief ow altied trouw.

Is ’t werk gedaon en de moan kumt stillekes op,
dan zuuke de minsen mekaar en gezelligheid op.
De Lekersen haan is trots op zien wolluk en blij,
hanen en hennen en kuukes, ze heuren erbij!

Leker, durrup van mien hart,
Leker, ow wermte blieft apart.
Leker, durrup wor ik van hou,
Leker, ik blief ow altied trouw.

Leker, durrup van mien hart,
Leker, ow wermte blieft apart.
Leker, durrup wor ik van hou,
Leker, ik blief ow altied trouw.

Een Lekers sinterklaaslied

(geschreven door Henk Vesters)

Sinterklaas, goede beste Sint
Al zo velen jaren
Komt gij steeds, als de kindervrind
Weer uit Spanje varen
Onze hartjes kloppen blij
Vol van lang verwachten
Goede Sint, ga niet voorbij
Maar vervul ons smachten
Sinterklaas, goed heilig man
Wees van ons gegroet,
Zwarte Piet ook beste man met uw zwarte snoet.

’t Maantje schijnt door de bomen weer
Piet klim op de daken
Werp maar veel door de schoorsteen neer
’t Zal ons heerlijk smaken.
Maar een roe zij ons bespaard
Houd de zak gesloten
Ik wil niet weg van moeders haard
Schuld heeft ons verdroten.

Speculaas, marsepein en koek.
Leg het in de klompen.
’t Hele jaar zal ik als het moet.
Broer of zus niet stompen.
Vader zal niet knorren meer
Moeder niet meer kijven
Want wij denken altijd weer
Vriend van Sint te blijven.

Leker, mijn dorpje

(onbestemde origine, gevonden door Leo Blom)
Het ligt er stil, het ligt er fijn
in het Brabants land verscholen
en is ons dorpje ook maar klein
het kan er zo gezellig zijn
‘k ben er geboren en getogen
hier wil ik zijn
‘k ben er geboren en getogen
mijn dorpje klein

Het ligt er stil, het ligt er fijn
in het Brabants land verscholen
Door bos en hei en sloot omringd
waar vogelzang van verre klinkt
de leeuwerik zijn lied laat horen
de stilte je begroet
ons kerkje altijd blijft bekoren
in zomergloed

Het ligt er stil, het ligt er fijn
in het Brabants land verscholen
en trek ik heel de wereld rond
hier ligt mijn dierbaar plekje grond
en roept het lot mij in den vreemde
ik weet niet waar
en roept het lot mij in den vreemde
‘k blijf Lekernaar

Het ligt er stil, het ligt er fijn
in het Brabants land verscholen
Steeds kies ik al ik kiezen zal
mijn eigen dorpje boven al
ik heb aan het Leker mijn hart verloren
een levenslange band
ik heb aan Brabant trouw gezworen
mijn hart verpand