De geplande informatieavond van 3 november 2020 zal geheel digitaal verlopen via YouTube (https://bit.ly/2J3mXCB). Met een digitale presentatie informeert de gemeente over de verkeersafwikkeling en toekomstige woningbouw in Ledeacker. Vragen stellen kan ook digitaal, via Lees verder
We ontvangen altijd met veel plezier onze gebruikers in ons mooie Dorpshuus, maar we zijn ons er ook van bewust dat ieders gezondheid nu voorop staat. Om de verspreiding van het virus terug te dringen Lees verder
Op donderdag 17 september werd er een klap op gegeven. De projecten die waren ingediend door Ledeacker voor het Dorps Ontwikkeling Plan (DOP) zijn goedgekeurd. Hierdoor komt er een grote som geld vrij voor twee Lees verder
Digitale informatiebijeenkomst over het onderwerp 'toekomstige woningbouwontwikkelingen' in 't Leker op 3 november. Op deze dinsdagavond 3 november zal een informatiebijeenkomst gaan over een alternatieve ontsluiting en toekomstige woningbouwontwikkelingen in Ledeacker. De gemeente nodigt alle Lees verder
In navolging op de eerdere berichtgeving van de Jeugdcommissie en Kleutercommissie, hebben wij als Pubercommissie de organisatie van een puber-uitje in beraad genomen. Door de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus vinden wij het dragen van Lees verder
AI veel gezellige dingen zijn noodgedwongen op de lange baan geschoven. Dat geldt nu ook voor de jaarlijkse 'Gesloten Lekerse Tennis- en Jeu de boules-kampioenschappen', die deze keer dus niet doorgaan. Misschien een fijn bericht Lees verder
Op donderdag 6 februari is Zuster Albertha Bardoel in het St. Jozefklooster in Schijndel overleden in de leeftijd van 100 jaar. Haar afscheidsviering was op dinsdag 11 februari in de kloosterkapel en daarna is zij Lees verder
Eind 2020 start naar verwachting de bouw van 't Hofje, 12 duurzame, levensloopbestendige woningen aan Den Dries, energieneutraal zonder gasaansluiting, maar met eigen tuin en parkeermogelijkheid op (semi) openbaar gebied. Lees verder
Van meerdere mensen is de vraag gekomen of zij hun kunstwerken/schilderijen mogen tentoonstellen in 't Dorpshuus. De muur tegenover de garderobe heeft een zodanige metamorfose ondergaan dat er nu geëxposeerd kan worden. Kunstenaars krijgen per Lees verder