25 februari 2024 – Omdat de bestaande rookplek bij de hoofdingang van ’t Dorpshuus in de loop der tijd heeft geleid tot enkele klachten, is besloten de rookgelegenheid te verplaatsen.

Niet alleen was er geluidsoverlast bij het tussentijds openen van de deuren bij de hoofdingang, maar ook waren er aankomende of vertrekkende bezoekers die liever niet in de rook wilden staan. Vandaar dat we de rookgelegenheid hebben verplaatst nabij de deur bij de toiletten, tussen de zaal en het voormalige schoolgebouw. We vragen iedereen die van de rookgelegenheid gebruik heeft gemaakt, ook eraan te denken deze deur weer op slot te draaien. Rokers worden ook verzocht hun sigarettenpeuken in de hiervoor bestemde asbakken achter te laten, zodat onze vrijwilligers de dag erna geen peuken van de grond hoeven op te rapen. Zo houden we het dorpshuis en de omgeving leefbaar!