Op deze pagina treft u het archief van ‘oude’ nieuwsberichten aan.


Geen vergunning voor Nabat

19 FEBRUARI 2019 – Partycentrum Nabat werd zaterdag 16 februari op last van de gemeente Sint Anthonis gesloten omdat de veiligheidsvoorwaarden van het pand niet op orde waren. Volgens Burgemeester Sijbers was er geen andere mogelijkheid dan de locatie te sluiten, omdat de eigenaar ook na verschillende waarschuwingen niet had ingegrepen. 

Sijbers: “Het is een heel moeilijk besluit, waarbij ik mij realiseer dat dit ook grote consequenties heeft voor de ondernemer. De veiligheid van de feestgangers is op zo’n moment echt belangrijker. Want mocht er zich echt een calamiteit voordoen, dan moeten alle feestgangers er op kunnen vertrouwen dat ze tijdig en veilig het pand kunnen verlaten. Er zijn situaties genoeg bekend waar dit fout gegaan is en dan is het leed niet te overzien.” Voorzitter Gerard de Kleijnen van carnavalvereniging De Hanen zegt, na de verplaatsing van de Bonte Avond:  Hopelijk kunnen we volgend jaar weer in ons eigen dorp terecht. We zijn blij met ons partycentrum.”

Vier bedrijven in schoolgebouw

V6 SEPTEMBER 2017 – De eerste vier huurders van de voormalige schoolgebouw willen snel starten met hun onderneming.

Onder de naam Gerita TopsFit gaat de Cuijkse Gerita Tops direct na de zomervakantie beginnen met een fitcentrum in Ledeacker. “Voor iedereen die gezond en fit wil worden of blijven”.
Ellen Klaassen uit Haps heeft al twintig jaar een pedicurepraktijk in Sint Anthonis en zocht een grotere ruimte. “En die heb ik hier gevonden, met veel licht en bovendien vind ik het een mooi gebouw.”
Het bedrijf Riskview van Jeroen Janssen uit Ledeacker is gespecialiseerd in economische taxaties en verzekeringstaxaties voor roerend- en onroerendgoed. Ook hij zocht wat meer ruimtelijke armslag. “Dus wij zijn blij met deze mogelijkheden in Ledeacker”.
De fysio- en manuele therapiepraktijk van Peter Theunissen zoekt het graag regiobreed. “Toen de vraag kwam of wij naar Ledeacker wilden komen, hoefden we eigenlijk niet zo heel lang na te denken en hebben we ja gezegd.”
Het stichtingsbestuur is tevreden, want 70 procent van de totale oppervlakte van het schoolgebouw is verhuurd. Er is nog plaats in een groot klaslokaal waar enkele zzp’ers hun flexibele werkplek kunnen maken. “Dankzij een pro-actieve opstelling van de Ledeackerse inwoners, de gemeentelijke ondernemersvereniging en het gemeentebestuur kunnen we gelukkig snel schakelen,” zegt Twan Jans van het stichtingsbestuur. “Bovendien”, zegt voorzitter Jos Hermens van de stichting, “is het uit oogpunt van leefbaarheid belangrijk dat de school niet leeg blijft.”Succesvolle schoolreünie en Open Dag10 JULI 2016 – Zaterdag 9 juli vonden reünie en tentoonstelling plaats van 10 tot 22 uur in de Willem Christiaansschool en in ’t Dorpshuus.Lees hier het volledige verslag. Bekijk hier  alle foto’s.

Er is ook een volledige fotoreportage van de laatste schoolmusical van het schooljaar 2015/2016. Kijk hier voor deze musicalfoto’s.
  24 SEPTEMBER 2017 – Afgelopen week heeft voor de 9e maal ‘t Lekers gesloten Tennis- en Jeu-de-Boulestoernooi plaats gevonden. Graag willen we namens alle deelnemers uit Ledeacker Gijs en Dianna Verhoeven weer hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van hun sportaccommodatie en gastvrijheid. Het was ook dit jaar weer een zeer geslaagd en gezellig toernooi! Kijk hier voor meer foto’s »

6 SEPTEMBER 2017 – De eerste vier huurders van de voormalige schoolgebouw willen snel starten met hun onderneming.

Onder de naam Gerita TopsFit gaat de Cuijkse Gerita Tops direct na de zomervakantie beginnen met een fitcentrum in Ledeacker. “Voor iedereen die gezond en fit wil worden of blijven”.
Ellen Klaassen uit Haps heeft al twintig jaar een pedicurepraktijk in Sint Anthonis en zocht een grotere ruimte. “En die heb ik hier gevonden, met veel licht en bovendien vind ik het een mooi gebouw.”
Het bedrijf Riskview van Jeroen Janssen uit Ledeacker is gespecialiseerd in economische taxaties en verzekeringstaxaties voor roerend- en onroerendgoed. Ook hij zocht wat meer ruimtelijke armslag. “Dus wij zijn blij met deze mogelijkheden in Ledeacker”.
De fysio- en manuele therapiepraktijk van Peter Theunissen zoekt het graag regiobreed. “Toen de vraag kwam of wij naar Ledeacker wilden komen, hoefden we eigenlijk niet zo heel lang na te denken en hebben we ja gezegd.”
Het stichtingsbestuur is tevreden, want 70 procent van de totale oppervlakte van het schoolgebouw is verhuurd. Er is nog plaats in een groot klaslokaal waar enkele zzp’ers hun flexibele werkplek kunnen maken. “Dankzij een pro-actieve opstelling van de Ledeackerse inwoners, de gemeentelijke ondernemersvereniging en het gemeentebestuur kunnen we gelukkig snel schakelen,” zegt Twan Jans van het stichtingsbestuur. “Bovendien”, zegt voorzitter Jos Hermens van de stichting, “is het uit oogpunt van leefbaarheid belangrijk dat de school niet leeg blijft.”Succesvolle schoolreünie en Open Dag10 JULI 2016 – Zaterdag 9 juli vonden reünie en tentoonstelling plaats van 10 tot 22 uur in de Willem Christiaansschool en in ’t Dorpshuus.Lees hier het volledige verslag. Bekijk hier  alle foto’s.

Er is ook een volledige fotoreportage van de laatste schoolmusical van het schooljaar 2015/2016. Kijk hier voor deze musicalfoto’s.
  24 SEPTEMBER 2017 – Afgelopen week heeft voor de 9e maal ‘t Lekers gesloten Tennis- en Jeu-de-Boulestoernooi plaats gevonden. Graag willen we namens alle deelnemers uit Ledeacker Gijs en Dianna Verhoeven weer hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van hun sportaccommodatie en gastvrijheid. Het was ook dit jaar weer een zeer geslaagd en gezellig toernooi! Kijk hier voor meer foto’s »Stichting koopt basisschool

Ledeacker Willem Christiaansschool

uit weekblad Omstreeks

12 JULI 2017 – Stichting ‘Exploitatie voormalige basisschool Willem Christiaans’ – in nauw verband met Dorpsvereniging ’t Leker – heeft bij de gemeente het verzoek ingediend de voormalige basisschool aan te mogen kopen.

Per 1 augustus 2016 staat de Willem Christiaansschool leeg. Het gebouw is volledig eigendom van de gemeente Sint Anthonis.

Dorpsvereniging ’t Leker heeft de gemeente gevraagd mee te werken aan de ontwikkeling van het schoolgebouw zoals die door de plaatselijke gemeenschap is geschetst. De dorpsvereniging heeft nadrukkelijk een invulling voor ogen die niet in het verlengde van het dorpshuis liggen. Voor het toekomstig beheer van de school is de Stichting exploitatie voormalige basisschool Willem Christiaans opgericht. De stichting heeft in nauw overleg met de dorpsvereniging een initiatief bedacht waarbij het gebouw zal worden gebruikt als een bedrijfsverzamelgebouw. Diverse huurders zullen zich dan in het gebouw vestigen.

De stichting heeft het verzoek ingediend om het gebouw te mogen aankopen. Met zo’n invulling van het gebouw komen er nieuwe werkplekken in Ledeacker wat een positieve invloed heeft op de leefbaarheid van het dorp.

Een dergelijk initiatief past volgens B en W van Sint Anthonis binnen het idee van zelfsturing. Het gebouw in het hart van Ledeacker krijgt weer een zinvolle invulling en leegstand op deze prominente plek wordt voorkomen. Dit is aantrekkelijk voor gemeente, dorp en de diverse bedrijven die als huurder het gebouw willen betrekken.

Het college heeft daarom op 20 juni besloten om de voormalige basisschool te verkopen aan de Stichting exploitatie voormalige basisschool Willem Christiaans tegen een koopsom van € 175.000. Deze koopsom wordt gedurende een periode van vijf jaar renteloos schuldig gebleven en gedurende die periode heeft de gemeente een eerste recht van hypotheek. De stichting heeft een verplichting om bij afloop van maximaal vijf jaar de koopsom te voldoen en betaalt een jaarlijkse vergoeding. Ook zal het proces worden opgestart om tot de juiste bestemming te komen bij de toekomstige invulling van het gebouw.

Wijnproeverij31 MAART 2017 – De eerste Lekerse wijnproefavond was een groot succes! In samenwerking met wijnimport LeRoux organiseerde de Dorpsvereniging op vrijdag 31 maart een exclusieve wijnproeverij voor de inwoners van Ledeacker. Tijdens dit gezellige evenement vloeiden de wijn en de strerke drank rijkelijk. Dat het evenement geslaagd was blijkt wel uit de foto van de ‘morning after’: alleen maar lege flessen. Voor Lekernaren maakt het dus eigenlijk weinig uit hoe de wijn smaakt: het komt toch wel op…
Feestelijke opening Tovense Beek 29 mei31 MEI 2016 – De ecologische verbindingszone (evz) langs de Tovense Beek is af. De beek is plaatselijk ondieper en smaller gemaakt, en langs de beek zijn poelen voor amfibieën aangelegd. Zo is het gebied aantrekkelijker voor diverse planten en dieren. Op zondag 29 mei werd de evz officieel geopend. Dit gebeurde in samenwerking met Dorpsvereniging ’t Leker uit Ledeacker. Tevens werden als verrassing enkele kunstwerken van Juul Baltussen langs de route van het struinpad onthuld. Kijk hier voor de foto’s

’t Lekers Nieuws

16 JANUARI 2016 – Na het verdwijnen van het parochieblaadje is er een nieuw initiatief ontplooid met de naam ’t Lekers Nieuws. ’t Lekers Nieuws verschijnt elke eerste donderdag van de maand. Berichten en stukjes kunnen aangeleverd worden tot de vrijdag ervoor. Alle verenigingen uit ’t Leker kunnen gebruik maken van ’t Lekers Nieuws als medium om iedereen op de hoogte te brengen van hun plannen en activiteiten. De nieuwe werkgroep bestaat uit Kitty Huijbers, Angélique van den Hout, Toos Peeters en Han Pasman. Er zijn twee manieren waarop u informatie kunt aanleveren: U stuurt een mailtje naar lekersnieuws@gmail.com of u laat een berichtje achter in de brievenbus van Kitty Huijbers, Vrijstraat 16. Het is niet de bedoeling dat er advertenties of ingezonden brieven geplaatst worden.
Ook het nieuws van de dorpsvereniging zal voortaan in ’t Lekers Nieuws verschijnen. Dat betekent dat de nieuwsbrief oude stijl niet of nauwelijks nog zal verschijnen. Op deze site zullen de uitgaven van ’t Lekers Nieuws ook digitaal gepubliceerd worden.
Alle edities kunt u hier lezen.


4 mei herdenking in Ledeacker

4 MEI – De gezamenlijke dodenherdenking van de gemeente Sint Anthonis werd dit jaar op woensdag 4 mei georganiseerd door dorpsvereniging ’t Leker. Vanaf 18.30 uur was er een samenkomst in ’t Dorpshuus met een kopje koffie. Hierna volgde een stille tocht door het dorp, met gilde-rituelen onderweg op het kermisterrein om terecht te komen bij het kunstwerk op het kerkplein. Na diverse toespraken van o.a. burgemeester Sijbers en voordrachten door kinderen, onder wie enkele Syrische vluchtelingen, werd na het blazen van The Last Post om 8 uur 2 minuten stilte in acht genomen.

dodenherdenking ledeacker

Kijk hier voor meer foto’s van Henk Kempen.


Zonnepanelen op Dorpshuus

zonnepanelen op dorpshuus ledeacker

2 APRIL – ’t Dorpshuus is voorzien van zonnepanelen. Een flinke investering, maar door de financiële steun van de gemeente, de Rabobank en de firma Jenniskens is het een verantwoorde besteding. Met de zonnepanelen hopen we zo’n 15% rendement te halen en over pakweg 7-8 jaar hebben we gratis stroom in ons Dorpshuus.


Verlichting in bomen aangebracht

2 APRIL – Zaterdag 2 april hebben Jos van Dommelen, Gijs Verhoeven, Tien Jans, Bert Aarts en Henk Kempen een aantal bomen op het schoolplein voorzien van kerstverlichting. ’t Leker zal aan het eind van het jaar weer sfeervol verlicht zijn. Kijk hier voor meer foto’s.


Lekerse boomplantdag

Lekerse boomplantdag

17 MAART 2016 – Op 16 maart werd de eerste aanzet tot een plukweide gegeven; een weiland met bloeiende planten waar mensen zelf hun boeketje kunnen samenstellen. Leerkrachten en kinderen van de Willem Christiaansschool staken de handen uit de mouwen.
De kinderen plantten acht groepjes bomen op het weiland op Den Dries (links van de inrit bij de Hoenderstraat). Dit weiland krijgt zo een groene en fleurige uitstraling. Ook de vier leerkrachten kwamen in actie en plantten een aantal bomen op de Stippent. Deze bomen staan symbool voor alle leerkrachten die al jaren les hebben gegeven aan de Lekerse kinderen. Daarmee het fundament leggende voor drie Lekerse professoren, die de school heeft voortgebracht.
Kijk hier voor alle foto’s.


Informatiecafé bouwkavels Den Dries

Den Dries bouwplan ledeacker

13 JULI 2016 – Op woensdag 13 juli aanstaande hielden gemeente Sint Anthonis en Dorpsvereniging ’t Leker een informatieavond over de beschikbare bouwkavels op het Plan Den Dries. Deze avond werd in een informeel jasje gestoken waarbij iedereen vrijblijvend kon komen luisteren en zien hoe het plan tot stand is gekomen, wat de grondprijzen zijn en vrijblijvend nadere informatie kon winnen. Op deze avond was iedereen welkom, zowel degene met bouwplannen, als nieuwsgierige buurtbewoners. Op www.woneninledeacker.nl is meer informatie te vinden. Mocht u iemand in uw familie of kennissenkring kennen met bouwplannen: laat het hem/haar vooral weten!


Kermis Ledeacker

11 MEI – Op 8, 9 en 10 mei vond de kermis plaats in Ledeacker. Op zondag 8 mei werden de Lekerse kinderen opgehaald met een huifkar. Alle kinderen die tussen half 3 en 3 uur op de kermis aanwezig waren, kregen van de organisatie een verrassing. Het terras was open met gratis koffie en thee, geserveerd door De Vrije Vaart. De Lekerse Klinkers zorgden voor muzikale gezelligheid en later was er voor de kinderen nog een loterij. Op maandag was het voor de kinderen ‘schatzoeken op de kermis’ en op dinsdag werd de kermis besloten met een happy hour en een kinderloterij. Kijk hier voor meer foto’s.


Reportage Tovensche Beek

6 DECEMBER 2015 – Na een lange intensieve voorbereiding van de Tovensche beek projectgroepleden zijn de werkzaamheden onlangs aangevangen. Twan Jans heeft foto’s gemaakt van de beginsituatie en blijft tijdens de werkzaamheden ook met regelmaat de voortgang op foto vastleggen. Henk Jans heeft nu ook met een drone filmopnames vanuit de lucht gemaakt.Bekijk hier de foto’s.


Vervolg op glasvezel infoavond

1 APRIL 2016 – Op dinsdag 29 maart jl. is met grote belangstelling door de Ledeackerse inwoners de informatieavond over glasvezel bijgewoond. Arjan Eising van LVCNET hield een boeiende presentatie over het nut van glasvezel. Hierna was er voldoende tijd om de vragen uit de zaal te beantwoorden, waarbij voor de zeer technische vragen de heer Mary Jordans van J&K Automatisering uit Oploo was ingevlogen. De avond werd afgesloten met een gezellige borrel, waarbij ook de aanwezige ambassadeurs vele vragen hebben kunnen beantwoorden.
Door de grote belangstelling waren er op deze avond helaas onvoldoende inschrijfformulieren aanwezig om aan iedereen uit te delen. Geen nood: deze zijn te downloaden (en vervolgens te printen en in te vullen) via deze link (PDF-document 4 Mb). De providers zijn ook te vinden op de website van www.lvcnet.nl, alwaar de inschrijving ook online is te doen.
Tot slot worden er in Ledeacker vier inschrijfmomenten georganiseerd in het Dorpshuus. Op deze inschrijfavonden zijn de ambassadeurs uit Ledeacker (Tom de Groot, Gerard van den Dobbelsteen, Jels Toonen, Jeroen Verhoeven) aanwezig om vragen te beantwoorden, evenals enkele providers. Deze inschrijfdagen zijn op de volgende data:
· dinsdag 24 mei van 19:30 tot 21:30 uur
· woensdag 8 juni van 19:30 tot 21:30 uur


Man van ’t Jaar

31 JANUARI 2016 – Tijdens de Bonte Avond van CV De Hanen werd Bert Aarts uitgeroepen tot Man van ’t Jaar 2016. Bert voert al jaren diverse activiteiten uit voor de dorpsgemeenschap. Zo is hij penningmeester en spelend lid van de Lekerse Klinkers en tevens sleutelbeheerder van ’t Dorpshuus.

Bert Aarts man van het jaar Ledeacker

Sluiting kerk Ledeacker

DECEMBER 2015 – We willen in overleg met het bestuur van de Parochie van Maria Moeder van de Kerk en u allen nog eens nader bekijken hoe we verder kunnen gaan in onze deelparochie. Daarbij denken we aan ons kerkgebouw, maar zeker ook aan onze parochianen. Er zal toch een bindende factor met de grote parochie moeten blijven bestaan. Daarbij denken we vooral aan het ondersteunen van elkaar en het meeleven bij gebeurtenissen van lief en leed. We willen dit graag doen in overleg met de dorpsvereniging en alle parochianen en hopen zo de leefbaarheid van ons dorp overeind te houden. 

Na de laatste kerkdienst
Na de laatste kerkdienst op zaterdag 28 november wordt de kerk officieel aan de eredienst onttrokken. Er mogen daarna geen kerkdiensten meer gehouden worden.Wanneer gaat de kerk fysiek op slot?
Op 1 januari gaat de deur officieel op slot en is het niet meer mogelijk het gebouw te betreden. De sloten worden vervangen en er komt één sleutel ter beschikking in ons dorp. De kerk gaat regelmatig gecontroleerd worden op water- en winddichtheid. Indien nodig worden er dan kleine reparaties uitgevoerd. Grote reparaties blijven echter achterwege. Ook blijft de kerkklok opgedraaid worden. De ker wordt op 6 graden gehouden. Het kerkplein en het kerkhof zullen netjes bijgehouden worden.

Wat gebeurt er met het gebouw?
Het gebouw blijft onaangeroerd dicht. Wat er in de toekomst mee gaat gebeuren is tot dusverre niet bekend. Door de dorpsvereniging is er in 2012/2013 een kerkwerkgroep gevormd, die nu ook twee keer per jaar bijeenkomt om de stand van zaken te bespreken.

Wat gebeurt er met het interieur?
De kerk wordt helemaal leeggehaald. Voor de religieuze gebruiksvoorwerpen wordt er eerst gezocht naar een nieuwe bestemming binnen de parochie. Daarna binnen het bisdom, en voor wat er overblijft wordt gezocht naar musea die interesse hebben of wordt verkocht. Dit geldt ook voor de beelden, altaar, bidstoelen e.d. Voor kerkbanken ligt het verzoek of het mogelijk is dat Lekerse mensen deze mogen overnemen. 

Wat gebeurt er met het kerkhof?
Op het kerkhof blijft alles zoals het was. Onderhoud wordt uitgevoerd en er kan nog begraven worden en/of urnen bijgezet. De deelparochie blijft gewoon bestaan, alleen zonder kerk.


School Ledeacker gaat sluiten

school ledeacker

(Uit de Gelderlander)

26 OKTOBER 2015 – Basisschool Willem Christiaans in Ledeacker gaat dicht. De school is volgens Stichting Peelraam te klein geworden om zelfstandig voort te bestaan.


Schooljaar 2015/2016 is het laatste jaar waarin leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 in hun eigen dorp naar school kunnen. Met ingang van augustus 2016 bezoeken leerlingen uit Ledeacker basisschool Berg en Beek in Sint Anthonis, het buurdorp. In afstand scheelt dat volgens Frans Trimbach, directeur van beide scholen, slechts 700 meter.

Brief
De ouders van beide scholen hebben een brief ontvangen waarin Peelraam uitlegt wat er gaat gebeuren. Er ligt een voorgenomen besluit, waarmee de 2 medezeggenschapsraden van Berg en Beek en Willem Christiaans nog moeten instemmen.

Fuseren
Peelraam wil de 2 scholen laten fuseren waarbij de nieuwe school mogelijk een nieuwe naam krijgt. De leerlingen die uit Ledeacker komen, blijven in overleg met ouders al dan niet bij elkaar in de klas zitten.
Trimbach verwacht dat er geen banen verloren gaan door de fusie. Wat er met het gebouw van Willem Christiaans gebeurt, is onduidelijk.


Video motorrit dienstenbeurs

30 SEPTEMBER 2015 – De goederen- en dienstenbeurs voor de Lekerse jeugd van eind maart ligt alweer een tijdje achter ons. De diensten zijn in de loop van het jaar geleverd en nu komen de filmpjes ervan los. Zoals de video over de motorrit van 26 april door Peter, Math en Hans, met als passagiers Tonny, Wim en Tonnie.Bekijk het filmpje hier.Voor een betere beeldkwaliteit, klik op het tandwieltje rechtsonder en kies dan HD. 

motorrit

Startschot glasvezelcampagne

22 FEBRUARI 2016 – Op zaterdag 20 februari heeft wethouder Ingrid Voncken bij het gemeentehuis in Sint Anthonis het startschot gegeven voor de start van de LVCNET vraagbundelcampagne. Iedereen is hierbij van harte welkom. Elke bezoeker ontving een leuke attentie.
Dit is de start van de voorlichtings- en vraagbundelcampagne om alle inwoners te voorzien van de juiste informatie. Binnenkort ontvangen alle inwoners het glasvezelmagazine. In Ledeacker richten ambassadeurs een informatiepunt in en organiseren een informatieavond zodat alle inwoners weloverwogen kunnen kiezen voor glasvezel. Deze avond vindt plaats op dinsdag 29 maart in ’t Dorpshuus. 
In Ledeacker en in het Land van Cuijk hebben we een probleem. Met internet. Tenminste: als de situatie blijft zoals hij nu is. De huidige (koperen) kabels kunnen het dataverkeer nu nog aan, maar over een paar jaar zeker niet meer. Deze regio is vanwege de grote verspreiding van kleine dorpen namelijk niet interessant voor providers. Behalve als we onze krachten bundelen en samen gaan voor glasvezel.
Daarnaast kennen we dorpsgenoten welke net buiten het bereik blijven van kabelinternet zoals men in de kern het gewend is, of 3g of 4g internet via de smartphones. 
Nu is de tijd om in actie te komen. Want als we nu niets doen, zal er in onze regio nooit snel internet voor iedereen komen. Gelukkig is er een oplossing. Als een groot deel van de huishoudens in het Land van Cuijk kiest voor glasvezel, zal het ook daadwerkelijk aangelegd worden. LVCNET maakt zich er hard voor om dat samen met de inwoners van deze regio te bereiken. 
Meer informatie is te vinden op de website www.lvcnet.nl

Presentatie toekomstvisie Dorpskern

26 APRIL 2015 – Tijdens de drukbezochte jaarvergadering van Dorpsvereniging ’t Leker op woensdag 22 maart werden diverse interessante presentaties getoond over de toekomst van het dorp Ledeacker. Naast de Tovensche Beek en Stichting Thuispunt kwam ook de toekomstige inrichting van de dorpskern aan bod, gepresenteerd door Hent Baltussen. Deze presentatie is nu als PDF (2.6MB)  te bekijken op deze site door hier of op de afbeelding te klikken. Het gaat onder meer over de Dorpsstraat N602 (die wel in samenhang met St.Anthonis en Wanroij zal worden gewijzigd), het kerkplein, het kerkhof, het schoolplein, een doorsteek bij de school, het plantsoen op de Stippent, een hondentoilet/groenstrook bij de Hoenderstraat en het kermisterrein. De presentatie is ook hier als YouTube video te bekijken.
Download hier de presentatie (PDF, 0,5MB) van Han Pasman over het Thuispunt Ledeacker, met een toekomstvisie over het (mantel)zorglandschap in ons dorp en een blik op het Hofje op Den Dries. Ook deze presentatie is als video te bekijken.De Hanen in Clubkas actie5 NOVEMBER 2015 – Dit jaar doet CV De Hanen voor het eerst mee met de Rabobank Clubkas Campagne, als enige Lekerse vereniging. De extra financiële middelen die we hiermee verkrijgen leveren een belangrijke bijdrage aan onze begroting. Ze stellen ons mede in staat een carnavalsfeest te organiseren voor jong en oud. Alle leden van de Rabobank mogen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne stemmen op onze vereniging. Dit jaar stelt Rabobank LVCM een deel van haar coöperatief dividend ter beschikking als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven.Sluiting kerk Ledeacker5 JULI 2015 – (uit het parochieblaadje) Onlangs heeft het bestuur van de Parochie Maria Moeder van de Kerk besloten om vóór kerstmis 2015 vier kerken te sluiten, waaronder die van Ledeacker. Dit besluit is onherroepelijk. Hoewel we het zagen aankomen is dit toch een bericht dat ongetwijfeld emoties oproept. Een kerk is het middelpunt van een dorp, zo ook in Ledeacker. (…) In 2013 is door het parochiebestuur meegedeeld dat alle deelparochies 3 jaar de kans zouden krijgen om hun eigen bestaansrecht te bewijzen. De voorwaarden die toen werden gesteld waren de vitaliteit van de parochie, vooral het deelnemen aan werkgroepen, de inzet van vrijwilligers enz. en verder het kerkbezoek en de financiële bijdragen. (…) Onze dorpsvereniging heeft in 2013 een enquête gehouden om te weten te komen hoe onze parochianen dachten over de toekomst van ons kerkgebouw en op welke wijze men ons kerkgebouw overeind zou kunnen/willen houden. Er hebben zich toen een tiental personen spontaan aangemeld voor een werkgroep. Toen echter bleek dat we nog 3 jaren de kans kregen om het behoud veilig te stellen zijn er geen verdere acties door deze werkgroep ondernomen. Helaas staan we nu voor een voldongen feit en zullen we in overleg met de dorpsvereniging en alle parochianen nader moeten bekijken hoe verder met onze parochie en ons kerkgebouw.
Nu er zoveel kerken gesloten moeten worden, zijn de bisdommen in gesprek met het ministerie om de monumentenstatus van veel kerken af te krijgen. (…)


Ambassadeurs gezocht voor glasvezel internet

30 SEPTEMBER 2015 – Wellicht heeft u onlangs in de media vernomen over de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente Sint Anthonis. Op donderdag 24 september jl. heeft de gemeenteraad besloten om aan te haken bij de aanleg en werving zoals deze plaats vindt in het Land van Cuijk. Nu is de dorpsvereniging op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor een op te richten werkgroep die mee willen werken aan de werving voor glasvezel in Ledeacker.De wervingscampagne wordt begeleid door de onlangs opgerichte coöperatie LVCnet. Mocht u meer willen weten, dan kunt u kijken op de website van www.LVCnet.nl. Mocht u een persoonlijke toelichting wensen, dan kunt u contact opnemen met Jeroen Verhoeven (06 – 28 61 54 62 of jeroenverhoeven@home.nl) of Jels Toonen (06 – 43 40 16 78 of jelstoonen@gmail.com) van Dorpsvereniging ’t Leker. Wilt u meer informatie, dan kunt u Jels of Jeroen ook bellen.U heeft wellicht in de Gelderlander, in de Omstreeks of op internet gelezen: met glasvezel (ook wel breedband genoemd) wordt internet sneller en beter. Voor degene die in de kernen wonen en voorzien zijn op het huidige kabelnetwerk zullen misschien denken: “Waarom? Het werkt toch prima zo?” Dat klopt. Maar degene die in het buitengebied wonen waar de aanleg van kabelinternet in het verleden te duur was, ondervinden deze gemakken niet. Zij hebben te maken met zeer traag internet via de telefoonlijn, dat ook nog 2 tot 3 keer zo duur is als de reguliere kabelabonnementen. Ook de optie mobiel internet via de telefoon is voor degene in het buitengebied wonen en of werken, niet altijd een goed alternatief, omdat veel gebieden in het buitengebied onvoldoende dekking hebben.

Waarom glasvezel?
De huidige samenleving ondervindt veel gemakken met het gebruik van internet, digitale televisie en telefonie. Onderzoek wijst uit dat het gebruik van internet met 40 tot 50% per jaar zal groeien als gevolg van ontwikkelingen in de entertainment (digitale televisie), (thuis)zorg, onderwijs, maar ook voor het (agrarisch) bedrijfsleven. Dit heeft als gevolg dat het huidige kabelnetwerk op korte termijn onvoldoende toereikend is om voor ons allemaal deze informatiestroom op de juiste snelheid te verwerken. Immers met het huidige internet via de kabel moeten we de snelheid en dataverkeer met elkaar delen via de koperen kabel. U ondervindt dit misschien al als u tussen 18:00 en 20:00 uur ‘s-avonds op internet bevindt: deze is dan trager dan op een ander moment van de dag omdat op dit tijdstip veel gebruikers tegelijkertijd online zijn. Omdat glasvezel met een andere techniek werkt, wordt dit probleem ondervangen. Iedereen kan met een constante en grotere snelheid dan hij of zij gewend is op internet en meer informatie delen, ontvangen of versturen. En dit tegen een zeer concurrerende abonnementsprijs in vergelijking met de reguliere kabelaanbieder.

Leefbaarheid
Het is gebruikelijk dat jongeren naar de stad vertrekken om daar te studeren. De meesten vinden vervolgens daar hun werk en stichten er hun gezin, met leegloop en vergrijzing op het platteland als gevolg. Glasvezel kan hierbij helpen dit te voorkomen. Door snelle internetverbindingen kan deze generatie gemakkelijk vanuit huis werken. Ze hoeven dus niet in de drukke stad te wonen om te werken, en kunnen er voor kiezen om hun kinderen op te zien groeien op het veilige platteland. Deze tendens is nu al zichtbaar. Maar ook voor ouderen die afhankelijk worden van zorg betekent dat zij met behulp van slimme technieken via internet langer thuis kunnen blijven wonen.

Daarnaast is het voorzien van glasvezel een stukje waardevermeerdering voor uw woning, of andersom gezegd: het ontbreken van glasvezel zal in de toekomst waardeverminderend werken. Samengevat wordt door de aanleg van glasvezel een positieve impuls gegeven aan de leefbaarheid in Ledeacker. Maar ook voor “solidariteit” voor de inwoners en bedrijven in het buitengebied in Ledeacker die met de ongemakken van traag internet te maken hebben, vinden we dit een belangrijke ontwikkeling. Om deze redenen ondersteunen wij als dorpsvereniging het initiatief voor de aanleg van glasvezel in de gemeente. Huidige stand van zaken De gemeente Sint Anthonis is op dit moment aan het onderzoeken of het uitrollen van glasvezel in de gemeente (zowel de in kernen als in het buitengebied) haalbaar is. Eerder heeft de gemeenteraad besloten dat voor deindividuele gemeente het glasvezel aanleggen te duur is. Vandaar dat de gemeente nu de mogelijkheid aan het onderzoeken is om aan te sluiten bij het Land van Cuijk. Verwacht wordt dat de gemeenteraad medio september een besluit over gaat nemen. In het Land van Cuijk is men al vrijwilligers aan het zoeken die mee willen werken met de informatievoorziening en wervingscampagne voor glasvezel. De gemeente Sint Anthonis heeft de dorpsraden gevraagd om hier alvast op in te springen, aangezien zij verwachten dat er vanuit de gemeenteraad in september positief zal worden besloten om met het land van Cuijk aan te haken. Wat wordt er van de vrijwilligers verwacht? Wij zoeken 6 tot 7 personen die willen deelnemen in een werkgroep om de informatievoorziening en wervingscampagne omtrent het glasvezel op touw te zetten. Een aantal personen zullen vanuit de dorpsvereniging worden benaderd. Maar lijkt u het een leuk idee om in deze werkgroep deel te nemen, dan horen we dat graag!

Als vrijwilliger speelt u een belangrijke rol. U geeft de inwoners van Ledeacker de juiste informatie over glasvezel.We worden hierbij ondersteund door de onlangs opgerichte coöperatie LVCNet. Naast een aantal informatieavonden organiseren zij ook voor de vrijwilligers een training, die medio oktober gepland staat. Met deze training wordt u goed voorbereid op de toekomstige vragen over het onderwerp glasvezel. In dezetraining komen alle aspecten van glasvezel aan de orde. Daarmee kunt u alle toekomstige vragen van buurtbewoners beantwoorden.

Campagne
De werkgroep zal vervolgens in 2016 een campagne gaan uitvoeren om de aanleg van glasvezel te promoten en actieve werving te gaan doen. Hierbij moet gedacht worden aan één of meerdere informatieavonden, het verspreiden van folders en informatiemateriaal en uiteindelijk het werven van geïnteresseerden. Hierbij worden we natuurlijk professioneel ondersteund door de organisatie van LVCNet.

Tovensche Beek update

24 AUGUSTUS 2015 – De afgelopen periode is het inrichtingsplan voor een meer natuurlijke Tovensche Beek gecommuniceerd met de omgeving. Naar aanleiding van zienswijzen vanuit de omgeving is een aantal wijzigingen in het inrichtingsplan doorgevoerd. Zo worden bijvoorbeeld de stuwen pas verwijderd wanneer het gewenste waterpeil in de beek makkelijker te garanderen is door begroeiing. Ook wordt een beheerteam samengesteld om de ontwikkeling van de beek nauwgezet te volgen. Ter ondersteuning hiervan worden enkele nieuwe grondwatermeetpunten geplaatst. Lees meerNieuw klimaatsysteem Dorpshuus19 MAART 2015 – ’t Dorpshuus in Ledeacker krijgt een nieuw klimaatsysteem voor grote groepen. Vier tot zes keer per jaar wordt ’t Dorpshuus in Ledeacker gebruikt voor grote groepen tot 150 personen. Terwijl het klimaatsysteem berekend is op maximaal 90 personen. Hierdoor ontstaan problemen met de ventilatie waardoor het dorpshuis niet volwaardig gebruikt kan worden. Donderdagavond besloot de gemeenteraad budget beschikbaar te stellen om de installatie aan te passen. Deze aanpassing gaat naar schatting € 16.800 kosten. Volgens de politieke partijen heeft ieder dorp recht op een volwaardig dorpshuis en is uitwijken naar MFC Oelbroeck daarom geen optie. Het college heeft wel de opdracht gekregen om privatisering van het dorpshuis te onderzoeken. 

‘Boomplantdag’ bij de Lekerse kerk
18 MAART 2015 – Vele jaren geleden werd het Lekerse dorpsplein onder handen genomen door dorpsvereniging ‘;t Leker met financiële steun van de gemeente. Het oude klinkerwerk is toen vervangen en medio 1999 is het kunstwerk van Juul Baltussen geplaatst. Voor de kerk zijn destijds twee honingbomen geplant om het plein groener te maken. Dit blijkt achteraf niet zo’n goede keuze geweest te zijn: de bomen wortelen eerder breed dan diep en daardoor veroorzaken ze schade: de klinkers vóór de kerk komen omhoog en zelfs de tegels en banken binnenin de kerk worden omhoog gedrukt. Snel ingrijpen was dus het devies!
Om verdere schade aan de kerk te voorkomen zullen medewerkers van de gemeente begin april de bomen rooien. Om te voorkomen dat er een grijs gat in het hart van het dorp ontstaat, zijn er zaterdag 14 maart al een aantal nieuwe bomen, rode beuken in dit geval, geplant: eentje op het kerkplein, twee op het kerkhof en eentje op het kermisterrein. Misschien lijken ze op het eerste oog wat onsamenhangend te staan, maar later, als het plan volledig is uitgevoerd, zal blijken dat ze perfect in het plaatje passen.  Week van de goede doelenDe week van de goede doelen in Ledeacker is afgerond met het fraaie resultaat van € 3804,00, een bedrag waar iedereen trots op mag zijn. Het is zeker de moeite waard geweest om alle collectes samen te voegen tot één ronde langs de deuren.Lintje voor Jo TeunissenTijdens de grote Lekerse reünie/feestavond op zaterdag 25 oktober in ’t Dorpshuus werd Jo Teunissen door burgemeester Sijbers geridderd in de Orde van Oranje Nassau. Jo, gefeliciteerd!
Kijk hier voor alle foto’s van de Lekerse reünie.
Social mediaDorpsvereniging ’t Leker beweegt zich nu ook op de social media. Je kunt de tweets volgen via http://twitter.com/tleker, maar je kunt ze ook hieronder doorscrollen. Er is ook een facebookpagina gemaakt, deze is te vinden op www.facebook.com/DorpsverenigingtLeker.Gezamenlijke collecte31 MAART 2015 – Voor het eerst wordt er in Ledeacker gezamenlijk gecollecteerd voor de goede doelen. Dit zijn: Lourdesfonds, KWF, Longfonds, Maag Lever Darm Stichting, Brandwondenstichting, Hartstichting, Nierstichting, Reumafonds en Rode Kruis. De bedoeling is dat iedereen het totaalbedrag in de huis-aan-huis bezorgde envelop klaarlegt voor de collectant. De plaatselijke (sport)verenigingen blijven overigens wél apart collecteren.

’t Leker Duurzaam

LEDEACKER – Werkgroep ’t Leker Duurzaam hoopt op minstens dertig kopers van zonnepanelen. Woensdag 29 oktober 2014 presenteerde de dorpsvereniging van Ledeacker haar zonnepanelenleverancier. Het is de werkgroep gelukt om een regionale aanbieder te vinden die goede kwaliteit levert en een gunstige prijs hanteert; de keuze is gevallen op Jenniskens Duurzame Energiesystemen uit Rijkevoort. Daarmee hoopt de werkgroep een eerste stap te zetten naar een duurzaam Ledeacker en een duurzamere gemeente Sint Anthonis. Het aankopen van de panelen leidt tot een fors lagere energieprijs en geeft een mooi milieurendement. “U verdient uw panelen gemiddeld in 7 tot 10 jaar terug terwijl ze 20 tot 25 jaar meegaan. Volgens het Tvprogramma Een Vandaag zijn zonnepanelen op dit moment de best renderende investering.” Iedereen uit de gemeente kan meedoen met de actie om collectief panelen te kopen. Bezoeken van de informatieavond verplicht tot niets. Tijdens de bijeenkomst gaf de werkgroep algemene informatie over zonnepanelen en over de actie. De leverancier ging vooral in op de technische kant en de plaatsing. De werkgroep vertelde ook hoe iedere burger de BTW op de panelen kan terugvragen bij de belastingdienst.
Ook de deskundige, de heer Jaap van Rumpt van de coöperatie Duurzame Energie Haaren, had voor de aanwezige goede tips voor handen. Uiteindelijk hebben een groot aantal geïnteresseerden aangegeven om (geheel vrijblijvend) verder te gaan met hun plannen voor duurzame zonne-energie.
Meer informatie via e-mail (zonnepanelenledeacker@ outlook.com)

Ledeacker bij de BLOS7 JANUARI 2014 – Ledeacker in beeld  in ‘Rondom de gemeentegrenzen’ bij de BLOS.
BLOS cameraman Ton Meijer en verslaggever André Bloemen gaan samen met gids Martien Mahler de dorpen af om te kijken hoe mooi deze zijn. In deze aflevering is het dorp Ledeacker aan de beurt.

Lekerse jongeren gezocht voor enquête kleine kernen

26 OKTOBER 2014 – Namens de gemeente Sint Anthonis is Dorpsvereniging ’t Leker op zoek naar jongeren tussen de 18 en 35 jaar oud die voor 5 november een vragenlijst in willen vullen. Dit zijn belangrijke vragen, want het platteland vergrijst en ontgroent. Relatief veel jongeren trekken weg uit kleine kernen en vestigen zich in de stad of in de grotere dorpen.
Samen met de vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant en de provincie Noord-Brabant start het PON (kennisinstituut voor sociaal-culturele vraagstukken) een research community. Dit is een afgesloten online platform waar je gedurende een korte periode van twee weken op een intensieve en interactieve manier met anderen in gesprek gaat. De community Licht op Jong! start op maandag 10 november en loopt tot en met maandag 24 november. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Karin du Long, werkzaam als onderzoeker bij het PON, via lichtopjong@hetpon.nlLees meer »


Tovensche Beek

20 OKTOBER 2014 – Het is zover! De plannen voor de natuurlijke herinrichting van de Tovensche Beek zijn af. Het inrichtingsplan ligt van 15 oktober t/m 26 november ter inzage bij het Waterschap Aa en Maas. Dit is dus hét juiste moment voor een uitgebreide informatieavond. Deze zal plaatsvinden op 28 oktober om 19.30 in ’t Dorpshuus. Tijdens deze informatieavond zal het Waterschap Aa en Maas de inrichtingsplannen aan u presenteren en krijgt u een beeld hoe de beek er in de toekomst uit komt te zien. Aansluitend is er een informatiemarkt waar u meer informatie kunt krijgen over andere onderdelen van het project. Hierbij nodigen wij u van harte uit om bij de informatieavond aanwezig te zijn. Lees meer »


Klinkers 22 jaar: Joekskapellenfestival

Lekerse Klinkers

Blaas/joekskapel De Lekerse Klinkers organiseerde op zondag 7 september een Joekskapellenfestival op het schoolplein van Ledeacker, ter gelegenheid van het 22-jarig bestaan. De kapel heeft momenteel 22 leden en is onderdeel van carnavalsvereniging De Hanen. Het repertoire is heel divers: van meezingers tot jaren 60 en 70 muziek. Er kwamen deze dag 6 kapellen die elk 2 sessies speelden.
Vanaf 13:30 startte de receptie en begonnen de kapellen te spelen. De Volle Blaas, Hogenoodt, Roete Toeters, Heigalmers, Sodejuu en de Lekerse Klinkers zelf waren de deelnemende orkesten. Zie ook de website van de Klinkers: http://lekerseklinkers.nl/ 


Lekerse reünie 25 oktober5 SEPTEMBER 2014 – Dorpsvereniging het Leker bestaat dit jaar 25 jaar. Dat moet gevierd worden! De feestweek wordt afgesloten met een grote Lekerse reünie op zaterdag 25 oktober in en om het Dorpshuus, Stippent 2a in Ledeacker. Vanaf 20.00 uur zijn alle Lekerse en oud Lekerse mensen welkom om eens gezellig bij te kletsen. Natuurlijk willen we graag weten hoeveel mensen er komen, dat maakt het boodschappen doen een stuk gemakkelijker. Daarom vragen we mensen, om zich vooraf aan te melden op: aanmeldenreunie@dorpsvereniginghetleker.nl.
De kosten voor deelname aan de reünie bedragen € 15,- per persoon. Dit is all inclusive: koffie met wat lekkers, drankjes en hapjes. Om de boodschappen te kunnen betalen, vragen we u om vooraf het geld over te maken op NL 95 RBRB 08 98 58 57 59 ten name van P Wolters. Wilt u bij de omschrijving vermelden: voor en achternaam, evt. meisjesnaam en uw geboortejaar?
Hebben we nog een vraag: we willen zoveel mogelijk mensen bereiken via de mail, de krant en via Facebook. Wilt u daarom dit mailtje doorsturen aan iedereen, die niet meer in Ledeacker woont, maar daar wel ooit gewoond heeft? Dit kunnen familieleden, oud klasgenoten, oud leerkrachten, enz. zijn. Laten we er een kettingmail van maken! U hoeft het niet door te sturen aan mensen die nog in Ledeacker wonen, zij worden via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden.
U zit wel eens op Facebook? Ga dan eens naar: www.facebook.com/25jaarLeker en deel onze pagina, vind hem leuk of voeg hem toe aan uw tijdlijn. Hoe meer volgers, hoe meer vreugd!

Bedankt en graag tot ziens op de reünie!
Dorpsvereniging het Leker
Tovensche Beek

Vervolg De Tovensche Beek

4 MAART 2014 – Waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer en de gemeente Sint Anthonis zijn druk bezig met de planvorming rondom de Tovensche beek. De Tovensche Beek is aangewezen als beekhersteltraject. Dit houdt in dat de beek zijn oorspronkelijke profiel (doorsnede) terug krijgt. Daar moet nog wel het een en ander voor gebeuren. Lees hier de laatste nieuwsbriefLees ook de vorige nieuwsbrief over de Tovensche Beek.


Dorpsvisie Ledeacker aangeboden aan college

Dorpsvisie Ledeacker

2 OKTOBER 2013 – Dorpsvereniging Oheeft geheel op eigen initiatief en in eigen beheer een visie ontwikkeld voor het dorp.
Op dinsdag 24 september 2013 werd door een delegatie van Dorpsvereniging ’t Leker deze dorpsvisie aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis. Burgemeester Sijbers nam de dorpsvisie in ontvangst en sprak namens het college waardering uit voor dit intiatief. Lees hier de Dorpsvisie.


Enorm bedrag Goederen- en Dienstenbeurs

goederen en dienstenbeurs

De Goederen- en Dienstenbeurs op zaterdag 29 maart bij Oele Tôn’s was een doorslaand succes. Veilingmeesters Twan Jans, Pedro Bardoel en Rody Kusters sloegen zich, met behulp van flink wat administratieve dames en heren achter de schermen, zo vlot mogelijk door de meer dan 200 kavels heen. Er werden flinke bedragen geboden, wat resulteerde in een totaalopbrengst van ca. 15.000 euro! Die euro’s komen uiteraard allemaal ten goede aan de Lekerse jeugd. Iedereen die dit hiervoor de protemonnee heeft getrokken: ontzettend bedankt. Hiermee kan de jeugdwerkgroep de komende jaren flink vooruit. We bedanken hierbij ook de mensen die goederen of diensten beschikbaar heeft gesteld. Klik hier voor meer foto’s door Henk Kempen.


NL Doet ’t Leker

Beste vrijwilligers,
We willen jullie allen hartelijk danken voor jullie geweldige inzet op zaterdag 22 maart tijdens de NL Doet actie. Wat hebben jullie met z’n allen een berg werk verzet! De Dorpsstraat ziet er weer mooi en schoon uit, we kunnen weer trots zijn op ’t Leker.

Het was een leuke gezellige dag, met op zijn tijd een hapje en een drankje en niet te vergeten de heerlijke lunch tussen de middag. Wat ons betreft een actie die voor herhaling vatbaar is, hopelijk mogen we nog vaker een beroep op jullie doen.
Nogmaals, kei bedankt voor jullie hulp!
Klik hier voor de foto’s

Groetjes,
Namens Dorpsvereniging ’t Leker
Twan Jans NL Doet in ’t Leker

22 MAART 2014 – Op zaterdag 22 maart is er een grote landelijke klusdag, waar zelfs onze oude koningin Beatrix een aantal keren heeft meegedaan.
Nu wij nog! Wij hebben ons als dorp aangemeld om mee te klussen. We willen dan een heleboel klusjes uitvoeren, die anders blijven liggen.
Sommige mensen hebben al klusjes aangemeld, maar bent u het vergeten: u kunt uw klusje aanmelden door een briefje in de brievenbus van het Dorpshuus te stoppen of een mailtje te sturen naar: info@dorpsvereniginghetleker.nl. Meedoen heeft 2 voordelen: het Leker ligt er weer tiptop bij en we maken kans op € 450,- voor bijvoorbeeld het jeugdpotje. Mooi toch?

We willen klussen tussen 9.00 – 16.00 uur en daar zoeken we vrijwilligers voor. Niet schrikken: u hoeft niet de hele dag aan de slag, een paar uur, een ochtend of een middag is ook prima!
Om in aanmerking te komen voor het geldbedrag, moeten zich minstens 20 vrijwilligers opgeven.
Dat kunt u doen via onderstaande link:
http://klussen.nldoet.nl/nldoet/klus/?documentid=6392675
Op deze manier gaan we voor de hoofdprijs.

Hadden we al gezegd dat kinderen ook mee mogen doen? Werk zat!


Carnaval 2014 in Ledeacker

17 NOVEMBER 2013 – Carnavalsvereniging De Hanen heeft alle plekken weer gevuld voor het seizoen 2014. Het Lekers feestgedruis staat dit keer onder leiding van Prins Jos d’n Urste en Prinses Linda. 

Het Boerenbruidspaar is Wim van Willie Linders en Miet Peeters uut de Kreupelstraat van het Geiten en Bokkenriek en Cobie van Wim Strijbosch en Truus van den Bungelaar van de Blauwstraat uut het Zeikmeikenriek. Het jeugdprinsenpaar wordt gevormd door Bart en Geke.


Lekerse dorpsgrens blijft behouden

19 JUNI 2013 – Tussen Ledeacker en Sint Anthonis liggen de sportvelden van DSV. Op twee velden van het complex rust momenteel een agrarische bestemming. In het nieuwe bestemmingsplan krijgen ze het stempel sport.
Het voorstel was op het open, landelijk en als agrarisch bestemde gebied tussen Sint Anthonis en Ledeacker aan de zijde van het sportpark te benoemen tot stedelijk gebied en dit bij de bebouwde kom van Sint Anthonis te betrekken. Wij als dorpsvereniging zagen dit niet zitten, aangezien dit de thans fysieke scheiding tussen het dorp Sint Anthonis en Ledeacker verankert. Tevens werd het open landschappelijk karakter naar onze mening hierdoor bedreigd. Hierbij voorzagen we dat als het gebied tot stedelijk gebied werd verklaard, binnenplanse wijzigingen sneller, eenvoudiger en zonder voorlegging aan de gemeenteraad kunnen worden doorgevoerd. Met als gevolg dat deze mogelijkheid het open en landelijk karakter zouden kunnen verstoren.
Na onze bedenkingen op papier te hebben gezet, inspraak te hebben gehouden bij de bezwaar- en beroepscommissie en inspraak te hebben gehad bij de raadscommissie, werd vanavond het amendement ingebracht om deze voorgestelde wijzigingen toch maar niet door te voeren. Dit amendement werd unaniem door de gemeenteraad aanvaard.
De dorpsvereniging is blij dat hun inbreng gehoord is door de gemeenteraadsleden en het college van de gemeente Sint Anthonis. Met de hamerslag van het door de Raad vastgestelde bestemmingsplan, is het open landschappelijk karakter van dit kleine mooie stukje Ledeacker weer gewaarborgd. Lees ook de laatste nieuwsbrief.


Mannen van het jaar

Tijdens de Bonte Avond op 2 februari werden twee Lekerse Mannen van het Jaar uitgeroepen. De kanjers van 2013 zijn Gijs Bus en Mark de Kleijnen, beiden op hun jonge leeftijd al zeer actief in het jeugd- en jongerenwerk.


Kavelruil Staatsbossen

Klik hier voor het artikel uit de Maasdriehoek van 21 februari 2012 
Klik hier voor de brochure van 11/2012 
In het gebied rondom de Staatsbossen in Sint Anthonis wil men, vanuit het reconstructieplan Peel en Maas, twee ecologische verbindingszones aanleggen, recreatieve ommetjes realiseren, landschapselementen aanleggen en de agrarische structuur verbeteren. Dit alles gebeurt op vrijwillige basis. Lees meer


De Lekerse kerk

Naar aanleiding van de enquête over de toekomst van de Catharinakerk in Ledeacker en de bespreking van de resultaten hiervan in de jaarvergadering van de Dorpsvereniging in april, is een onafhankelijke werkgroep in het leven geroepen. De werkgroep is een afspiegeling van de dorpsbevolking. De Dorpsvereniging heeft de werkgroep de opdracht gegeven om reële mogelijkheden te onderzoeken om de kerk in de toekomst voor het dorp een functie te laten houden. De werkgroep moet voorstellen formuleren waaruit dan een keuze kan worden gemaakt door de dorpsbewoners. De werkgroep heeft al verschillende besprekingen gehad en willen met deze tussenrapportage iedereen op de hoogte brengen van de tussenstand van bevindingen. Hoe divers de uitkomst van de enquête ook was, het behoud van de kerk als gebouw met een (kapel)functie voor het dorp heeft de voorkeur van de dorpsbewoners. We moeten samen voor een toekomst zorgen voor de Catharinakerk. We moeten samen werken aan een leefbare toekomst in Ledeacker.
Na bestudering van de mogelijkheden zijn er zeven bestemmingen overgebleven: bedrijfsverzamelgebouw, tentoonstellingsruimte, ruimte voor culturele leeractiviteiten, verkooppunt levensmiddelen en regionale producten, soos en horecapunt, cultuurhuis, doop/rouw/trouw kapel. Er zijn ook combinaties mogelijk van bestemmingen. Een verdere uitwerking moet nog worden gemaakt.
Lees ook de nieuwsbrief van de werkgroep kerk.


Houd Ledeacker schoon!

Bij de glasbak op de hoek Stippent/Den Es staat vaker afval dat niet in de glasbak hoort, of glas dat er niet in past. Een glasbak is echter alleen bedoeld voor klein glaswerk en niet voor porselein, ander serviesgoed, vazen en dergelijke. Zet er dus niets naast wat er niet in past! Ook rond de papiercontainer aan het einde van de maand – nabij dezelfde plek – verrijzen op vrijdagavond nog altijd ongewenste afvalhopen. Er zijn legio mogelijkheden om afval op de juiste wijze af te voeren. Respecteer deze afvalafvoer en houd Ledeacker schoon!


‘Een Cruise met Klasse’

Op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart speelt Toneelvereniging Kakelbond het stuk ‘Een Cruise met Klasse’ in Oele Tôn’s Gasterij om 20:00u. Kaartjes à € 8,- zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via e-mail (kakelbond@live.nl) of bij Fixet en Novy tot 20 maart. Het is ook mogelijk om vooraf te genieten van een heerlijk 3-gangenmenu voor € 25,- excl. entree (graag reserveren bij Oele Tôn’s). 
Kakelbond is alweer enkele maanden aan het repeteren onder regie van Joris Brukx om u mee te nemen op een luxe cruise rond de wereld. De twee ongetrouwde zussen Simpkins zijn naïeve en antieke dames die voor het eerst hun geboortedorp verlaten. Ze ontmoeten de familie Watson van wie de man eindelijk de tijd heeft gevonden om zijn drukke baan even te laten rusten. Waarom? En wie vaart er verder nog mee op de cruise? Kom daarvoor kijken op 22 of 23 maart. Kijk ook op de Facebook pagina van Kakelbond


Prins Lion en Prinses Rian

Prins Lion Prinses Rian 2013

Op zaterdag 3 november werd tijdens het Prinsenbal het nieuwe prinsenpaar onthuld. In 2013 zullen Prins Lion en Prinses Rian heersen over het Hanenriek. Ook het Boerenbruidspaar werd bekend gemaakt: voor de komende carnaval zijn dat Harry en Leny van Erp.  Kijk hier op de site van CV De Hanen voor meer informatie.

Boerenbruidspaar 2013

Receptie Rien vd Steeg

Op dinsdag 26 juni nam Rien van de Steeg (62) tijdens een receptie in het Dorpshuus afscheid van basisschool Willem Christiaans. Rien kwam op de Lekerse school in 1973 als leerkracht. In 1983 werd hij directeur. ‘Het mooiste compliment dat ik als directeur ooit kreeg was toen een collega uit het voortgezet onderwijs tegen me zei: ‘De kinderen uit Ledeacker pik je er zo uit, want ze zijn zo sociaal’, Dat trof me, want ik vind het inderdaad belangrijk dat het onderwijs het kind sociale vaardigheden bijbrengt. En dan treft het dat we een kleine school zijn, want de oudere kinderen hebben hier een zorg voor de jongere kinderen.’


Drie gehuldigde collectanten

28 JANUARI 2012 – Drie Lekerse dames werden onlangs gehuldigd door Brandwondenstichting Beverwijk. Ze ontvingen een oorkonde van Menno Dubbeldam. Gina Bus heeft zich 20 jaar ingezet als collecte-organisator en collectant voor de brandwondenstichting, terwijl Hanny van Konijnenburg en Willemien de Kleijnen ook al 20 jaar collectant zijn. Op de foto vlnr Gina Bus-Thijssen, Hanny van Konijnenburg-Meijer en Willemien de Kleijnen-Arts.

3 gehuldigde collectanten

Winterse taferelen in Ledeacker

5 FEBRUARI 2012 – Het is de Lekerse ijsmeesters ook in 2012 weer gelukt om een perfecte vloer te creëren op Den Dries. Met behulp van planken, plastic en veel opgespoten water werd een mooi baantje neergelegd. Er werd natuurlijk direct gretig gebruik gemaakt van deze ijsvloer door de Lekerse jeugd. Kijk hier voor meer foto’s.

ijsbaantje 2012

Kermis Leker op Omroep Brabant

15 MEI 2011 – Op zaterdag 14 mei zijn er het kermisterrein in het Leker opnames gemaakt door Omroep Brabant TV. Het onderwerp was “De toekomst van de kermissen in de kleine kernen”. Op zondag 15 mei werd deze reportage uitgezonden.3 MEI 2011 – Zaterdagavond 14 mei startte de kermis met een gezellige Lekerse kermisavond bij Oele Tôn’s Gasterij. Op zondag 15 mei opende de kermis officieel op de Stippent. De kinderen ontvingen allemaal een aanmeldformulier voor deelname aan de kinderrommelmarkt. De verkoop op de rommelmarkt startte om 13.30u en duurde tot 15.00u . Om 15.30u was er voor alle kinderen op de kermis gratis een leuke loterij. Op het kermisterrein stonden een draaimolen, botsautootjes, schietsalon, gebakkraam, touwtjetrekspel, hijskraantjes en een snoep/speelgoedkraam.
Ook dit jaar werd de kermis afgesloten met een Happy Hour op dinsdag 17 mei van 18.30u tot 19.30u met gratis koffie, thee en ranja. Om 18.45u was er voor de kinderen een leuke loterij – wederom met trekking door de Vrouw van het Jaar Toos van Duijnhoven –  ter afsluiting van de kermis. 


Kakelbond speelt ‘Straf!’

Kakelbond 2012 poster

9 MAART 2012 – Dit jaar speelde toneelvereniging Kakelbond het blijspel ‘Straf!’, onder regie van ‘oude bekende’ Henk van Hees. Het stuk heeft een mooi plot, veel humor en af en toe wat ontroerende momenten en gaat over een verzorgingshuis waar niet iedereen even blij is met de behandeling.

Kakelbond speelt 'Straf' in 2012


Anton is één van de bewoners. In de kamer van Anton wordt vervolgens veel gezocht. Gera, de af en toe wat getroebleerde, medebewoonster van het verzorgingstehuis zoekt altijd; ze verzamelt spullen – spullen van anderen. Dan is er ook nog een zekere Wendy, een vriendin van een van de opgesloten bankovervaller, ook zij is op zoek. Bert ontpopt zich als een talentvolle verzorger. Uit schuldgevoel? Om zuster Sylvia te versieren? En dan is er ook nog de dochter van Anton!
Ook de familie en het personeel hebben zo hun ideeën over de zorg. Als er dan ook nog een reclasseringsambtenaar langskomt om iemand te brengen die zijn taakstraf komt vervullen, krijgt de zorg toch wel een heel aparte wending. Want wat hebben zij te maken met een bankoverval? Nieuwsgierig geworden? Kom dan op 31 maart of 1 april om 20.00u naar Oele Ton’s Gasterij.
Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf zaterdag 10 maart, in de voorverkoop bij Novy/Van Erp en Oele Ton’s Gasterij voor € 7,00, aan de kassa € 8,00.
Reserveren voor het theaterdiner voorafgaand aan de voorstelling kan ook: reserveer telefonisch bij Oele Ton’s Gasterij, tel. 0485 381845.


Kinderen aanmelden voor basisschool

Aanmelding basisschool WIllem Christiaans

25 FEBRUARI 2012 – Wordt uw kind het komend jaar (schooljaar) vier jaar? Het lijkt nu misschien nog ver weg, maar na deze vierde verjaardag mag uw kind naar de basisschool. Een grote gebeurtenis in een kinderleven … ook een hele verandering voor ouders. Wij vinden het belangrijk dat ouders op een goede wijze worden geïnformeerd over de basisschool. Daarom organiseren BS Willem Christiaans, BS Pater Eymard en BS Berg en Beek en een tweetal activiteiten: een informatieavond en een inloopochtend. Op BS Willem Christiaans is de informatieavond op maandag 12 maart en de inloopochtend op dinsdag 13 maart 2012.

Elke school zorgt op de eigen locatie voor informatie. Namens het team van BS Willem Christiaans, BS Pater Eymard en BS Berg en Beek en nodigen wij u uit voor de informatieavond op 12 maart. De avond begint in Ledeacker om 19.30 uur en is speciaal voor ouders van kinderen die het komend jaar naar school gaan. Mocht uw kind op of na 20 mei 4 jaar worden, dan bent u welkom, maar vragen wij u om uw kind in te schrijven voor schooljaar 2013-2014.
U krijgt informatie over de manier van lesgeven, de aandacht die aan de kinderen wordt gegeven, de oudercontacten, enzovoorts. U wordt ook geïnformeerd over samenwerking tussen de drie scholen. Op dinsdagochtend 13 maart nodigen we u samen met uw kind uit om tussen 9.00 en 11.30 uur een kijkje te nemen in de groepen 1-2 van BS Willem Christiaans. Voor de ouders is er de mogelijkheid om vragen te stellen. 
Het inschrijfformulier kunt u tijdens de informatieavond of inloopdag op school afgeven. Als een van uw kinderen onze school reeds bezoekt, vindt u het misschien overbodig om bij bovenstaande activiteiten aanwezig te zijn. Wij willen u dan wel verzoeken om het formulier uiterlijk 16 maart op school in te leveren. Misschien bent u op bovenstaande dagen verhinderd. Neem dan gerust contact op met directeur Rien vd Steeg of Intern Begeleider Marianne vd Boomen (381200). We maken dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek.


Lekerse metworstknol

’t Leker is een vereniging rijker

10 DECEMBER 2011 – Op 9 december vond in het Dorpshuus de oprichtingsvergadering plaats van de nieuwe vereniging ‘De Lekerse Metworstknol’. Na de quiz, het voorstellen van paard en ruiter, de opening van de website en het zingen van het clublied werden direct circa 50 mensen lid.

Tijdens de metworstraces van het vorige seizoen is bij enkele Lekerse mensen het idee ontstaan om in 2012 een Belgische knol te gaan sponsoren tijdens de Metworst in Boxmeer. Een inspirerend voorbeeld vonden de Lekerse paardenliefhebbers in buurdorp St.Anthonis. Het geformeerde bestuur heeft inmiddels een knol (unnen Bels) geregeld, helemaal uit Westerbeek. De Boxmerenaar die het paard tijdens de Knollenrit over het Vortums Veld naar de overwinning moet leiden is ook bekend: het is Jos Boumans, wiens vader en opa ook al aan de Metworst meededen.
De bedoeling van de vereniging is om de saamhorigheid in het dorp te vergroten en ’t Leker een goede reden te geven samen naar het Vortums veld te gaan op carnavalsmaandag. Uiteraard kan iedereen lid worden voor het luttele bedrag van 15 euro. Aanmelden kan via de website www.lekersemetworstknol.nl


Prinsenpaar en boerenbruidspaar 2012

6 NOVEMBER 2011 – Op 5 november werden in Oele Ton’s Gasterij het nieuwe prinsenpaar en het nieuwe boerenbruidspaar van carnavalsvereniging De Hanen bekendgemaakt, als opvolgers van prins Theo en prinses Kitty. Het regerende paar voor 2012 bestaat uit prins Marcel 1, samen met zijn prinses Sandra van de Toven. Het boerenbruidspaar wordt gevormd door Eddy en Annemieke Cornelissen uit de Mgr. Bekkersstraat.

Prins Marcel I en Sandra

Toos Peeters Vrouw van het Jaar

12 FEBRUARI 2011 – Tijdens de bonte avond van zaterdag 12 februari werd de Lekerse man/vrouw van het jaar 2011 bekendgemaakt. Dit jaar is dat Toos Peeters-van Duijnhoven. Een terechte verkiezing, want Toos spant zich al jaren geheel belangeloos in voor de gemeenschap, onder meer met heel veel werk voor de parochie, en verder voor de dorpsvereniging en Activia. Bovendien is Toos al koorlid sinds 1967 en stond ze ruim 40 jaar in Rijkevoort voor de klas. Toos is ontzettend betrokken bij alles wat een dorp leefbaar houdt en maaakt; desnoods pakt ze zaken alleen op, als het maar in het belang van het dorp is.

Carnavalsvereniging in de prijzen!24 SEPTEMBER 2011 – Carnavalsvereniging “De Hanen” heeft een prijs gewonnen uit het Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid  van de Rabobank. De dansmarietjes worden in het nieuw gestoken en hieraan werd uiteindelijk na veel stemwerk een derde prijs toegekend, goed voor een bedrag van € 1000,-. Carnavalsvereniging De Hanen bedankt iedereen voor het stemmen!!Sinterklaasmiddag20 NOVEMBER 2011 – De foto’s van de Sinterklaasmiddag in ’t Dorpshuus staan hier op de site.’t Pèèrd voor Maartje van Duijnhoven11 JANUARI 2011 – ’t Pèèrd, de jaarlijkse sport- en cultuurprijs van de gemeente Sint Anthonis, is dit jaar gewonnen door kunstschilderes Maartje van Duijnhoven uit Ledeacker. Juryvoorzitter Harry van Raaij overhandigde haar de prijs, een wisseltrofee en 500 euro, op maandagavond 10 januari. Deze uitreiking vond plaats in gemeenschapshuis De Oude Heerlijkheid in Oploo. De jury oordeelde dat de Lekerse beeldend kunstenares een waardering verdiende voor haar hele oeuvre, dat een tijdspanne van meer dan veertig jaar bestrijkt. Daarom waren er geen andere nominaties voor deze editie; alleen Maartje van Duijnhoven was genomineerd en won dus het twaalfde Pèèrd.Im Memoriam: Adriaan Knapen4 FEBRUARI 2011 – Adriaan Knapen, een steunpilaar van onze dorpsvereniging en van vele andere verenigingen en mensen die wel wat hulp konden gebruiken, is ons ontvallen.
Lees hier de volledige nieuwsbrief van de Dorpsvereniging, waarin de Lekerse bewoners wordt gevraagd opnieuw de vlag halfstok te hangen.

Condoleanceregister Anton van Haren25 JANUARI 2011 – Naar aanleiding van het overlijden van Anton van Haren hebben de Dorpsvereniging, de Oudervereniging, de Toneelvereniging, de Carnavalsvereniging en de School, besloten om Ilse en Stijn en hun naaste familie en vrienden tot steun te zijn door middel van een condoleanceregister.
Dit condoleanceregister kunt u hier tekenen »
Lees hier de volledige nieuwsbrief
Extra voorstelling Kakelbond27 MAART 2011 – In verband met het enorm succes speelt Toneelgroep kakelbond op vrijdag 1 april om 19.00 uur in Oele Tôn’s Gasterij nog één keer de kindervoorstelling Lekker Vies. Dit is géén grap, zorg dat je er bij bent. Het is een kindertoneelstuk maar de afgelopen drie voorstellingen werden ook zeer gewaardeerd door de ouders. Degenen die er nog niet geweest zijn krijgen dus nog één kans op 1 april.
“Hallo, Ik ben Snotelfje en kom van de planeet Oet. Ik ben niet voor niets een SNOTelfje. Op Oet houden wij van alles, wat jullie op aarde vies vinden. Daar kwam ik achter toen ik bij jullie op aarde ging kijken. Bah, wat is het daar netjes! Ik werd vriendin met Roos en zij ging met mij mee naar Oet. Dat was wel even wennen hoor. We bedachten een manier om die keurige vader en moeder van Roos, wat minder netjes te maken… en alle Oetjes hielpen mee.
Wil jij weten wat er gebeurde…. Kom dan naar Oele Ton’s Gasterij in Ledeacker. Want daar kun je op 1 april om 19.00 uur zien wat Roos en ik allemaal hebben meegemaakt in het toneelstuk Lekker Vies! Kom jij ook?” 
Snotelfje.De toegangsprijs is 6,00 euro per persoon; dit is inclusief koffie of thee voor volwassenen en ranja met wat lekkers voor kinderen voorafgaand aan de voorstelling. De kassa is 1 uur voor de voorstelling geopend. De zaal gaat 15 minuten voor aanvang open. Kinderen kunnen ook de kleurplaat kleuren om een mooie prijs te winnen. Download de kleurplaat hier.Prinsenpaar en boerenbruidspaar 2011Carnavalsvereniging De Hanen heeft een nieuwe prins. Dit carnavalsseizoen zal Prins Theo d’n Twedde (Huijbers) samen met prinses Kitty de scepter zwaaien.Jeugdprins en -prinses zijn Ron en Fleur. Het boerenbruidspaar is Henk van Tien Deenen en Mien Arts uut de Hoenderstroat en Anja van Koos Peeters en Riek Bus uut ut Loonse Vlak. Klik hier voor de data van alle carnavalsevenementen . Willem Christiaansschool blijft open30 NOVEMBER 2010 – Dit voorjaar heeft het schoolbestuur Stichting Primair Onderwijs Peelraam besloten om de basisschool Willem Christiaans te sluiten in 2013. Naar aanleiding van dit besluit heeft dorpsvereniging ’t Leker actie gevoerd om de school te behouden voor het dorp. SPO Peelraam en dorpsvereniging ’t Leker zijn afgelopen maanden een mediationtraject ingegaan om met elkaar naar oplossingen te zoeken voor het ontstane conflict. De mediation is afgesloten met nieuwe afspraken over het voortbestaan van basisschool Willem Christiaans te Ledeacker.
Partijen zetten gezamenlijk in op het voortbestaan van de Willem Christiaansschool als volwaardige school. Het schoolbestuur SPO Peelraam heeft toegezegd om het genomen besluit over de fusie met de basisschool Berg en Beek in Sint Anthonis in te trekken en zal dit als voorgenomen besluit voorleggen aan de medezeggenschapsraden van de scholen.
Wel zal de reeds ingezette samenwerking tussen de scholen in Ledeacker en Sint Anthonis verder worden geïntensiveerd. SPO Peelraam en dorpsvereniging ’t Leker zullen tenminste twee keer per jaar overleg hebben over de voortgang van het onderwijs op de Lekerse basisschool. Om volwaardig onderwijs te kunnen waarborgen is ook afgesproken dat elk jaar samen wordt geëvalueerd of dit nog steeds het geval is. Indien andere maatregelen nodig mochten zijn wordt dorpsvereniging ’t Leker tijdig betrokken in overleg hierover.
SPO Peelraam en dorpsvereniging ’t Leker zullen, vanuit eigen verantwoordelijkheid, samenwerken om de kwaliteit van het onderwijs op de Willem Christiaansschool te kunnen garanderen in de toekomst en om de leefbaarheid van het dorp Ledeacker te bevorderen. Er zijn ook afspraken gemaakt om gezamenlijk op te trekken, bij het overleg met de gemeente Sint Anthonis in het kader van het kleine kernenbeleid.Gladheidbestrijding9 JANUARI 2011 – Met de wintermaanden in volle gang is de gladheidbestrijding weer een hot (cold…) item. Waar de provincie gladheid preventief te lijf gaat, werkt de gemeente alleen achteraf bestrijdend. De gemeentelijke gladheidbestrijding werkt als volgt:Vanaf 15 november tot 3 maart zijn er drie ploegen, wekelijks ingeroosterd.Uitrukmelding van provinciale waterstaatUitrukmelding, aansturing en begeleiding ploeg via teamleider of de 2 voorliedenGladheidbestrijding conform gemaakte afspraken en strooiroutesOnder de vele vormen van gladheid (opvriezen van vochtige lucht/mist, bevriezing van natte weggedeelten, bevriezen van regen op koud wegdek) is sneeuw het moeilijkste te bestrijden,afhankelijk van de buitentemperatuur en verkeersintensiteit. Maar tevens is sneeuw het minst gevaarlijk, omdat iedere verkeersdeelnemer deze gladheid kan constateren.De gemeente heeft in 2005 bij de basisscholen zoutbakken geplaatst; ook Pantein heeft voor diverse zorgcomplexen zoutbakken aangeschaft. De gemeente zorgt in deze gevallen voor het zout en de scholen/Pantein voor de ijsbestrijding.Mochten er klachten zijn over de gladheidbestrijding, neem hierover telefonisch contact op met het team buitendienst, tel. 454823. Toneeluitvoeringen Kakelbond30 MAART 2010 – Op 27 en 28 maart vonden de uitvoeringen plaats van ‘Rust, Vrede en Flinterman’ door Toneelvereniging Kakelbond in Oele Tôn’s Gasterij. Een origineel blijspel met een bijna dodelijke dosis humor, melancholie en spanning.Klik hier voor meer info en foto’s van toneelvereniging KakelbondMediation voor basisschool LedeackerUit de Gelderlander van 10-08-2010
Het conflict over het voortbestaan van de Willem Christiaansschool in Ledeacker is zo hoog opgelopen dat bemiddeling nodig is. B en W van Sint Anthonis heeft besloten ruim 10.000 euro te besteden aan een mediationtraject tussen stichting Peelraam enerzijds en de medezeggenschapsraad van de school en dorpsraad ’t Leker anderzijds. Peelraam, de koepelorganisatie waar de Ledeackerse school onder valt, kwam eind maart met het bericht de school binnen drie jaar te willen sluiten. Bij dorpsvereniging ’t Leker en ouders van schoolkinderen sloeg het nieuws in als een bom. Zij kwamen in actie en willen zelfs een eigen basisschool stichten.Bouwweekend en Kleuterdag 201013 SEPTEMBER 2010 – In het weekend van 10 t/m 12 september werd er weer onder de vlag van Dorpsvereniging ’t Leker een bouwweekend georganiseerd voor de Lekerse jongeren. Dit bouwweekend vond plaats op het speelveld aan Den Dries. Het thema was dit jaar ‘Cowboys & Cowgirls in Leker City’.  Een compleet nieuw bestemmingsplan werd in de kortste keren door enthousiaste kinderen en actieve ouders opgezet. Uiteraard was er in dit plan plaats voor een eigen school. Vrijdagmiddag werden de kinderen met de huifkar bij school opgehaald om vervolgens naar het speelveld te gaan. Iedere groep kreeg een eigen opdracht waarmee ze aan de slag konden. Een beetje regen op de vrijdagmiddag mocht de pret niet drukken. Zaterdag was het echt genieten van de heerlijke nazomerdag, die de sfeer ten goede kwam. Er werden niet alleen grote bouwwerken in elkaar gezet; ook hadden de kinderen oog voor detail. Zo werd de kerk voorzien van een eigen begraafplaats en voor de saloon werd het paard van de sheriff gestald.
Van zaterdag op zondag mochten de kinderen blijven slapen in hun zelfgemaakte creaties, voor allen een ervaring om nooit te vergeten. Ondanks de regen op zondag werd er volop gespeeld. Het weekend werd traditiegetrouw afgesloten met het bezichtigen van de bouwwerken om de verbranding op een groot kampvuur. Klik hier voor de foto’s.Zaterdag 11 september was tevens de kleuterdag voor de kleuters van Ledeacker, die dit jaar een bezoek brachten aan de Aardbeienhof in Gemert.  Zie het fotoalbum voor alle foto’s.Kermis 201018 MEI 2010 – De kermis begon op zaterdagavond bij Oele Ton’s Gasterij, met een gezellige, swingende Hollandse avond, een ouderwets gezellige Lekerse kermisavond!
Zondag 16 mei was er van 13.30 tot 15.00u de traditionele kinderrommelmarkt. Gelukkig was het weer acceptabel, zodat in ieder geval niet alle spulletjes nat werden. Het DSV voetbalteam dat voor een zakcentje spaarde voor hun Spaanse reis deed best goede zaken. Aansluitend was er om 15.30u een gratis loterij voor alle aanwezige kinderen. Het zag er gezellig en feestelijk uit omdat velen de Lekerse vlag hadden uithangen.
Zondagmiddag werd zoals ieder jaar gratis koffie en thee geserveerd bij het terras op het kermisterrein. Dit jaar werd dat verzorgd door buurtvereniging De Vrije Vaart. Op dat moment was er nog geen draaimolen aanwezig; gelukkig had de eigenaar van Lindsay’s Snoep zelf nog een draaimolentje staan, dat om half zes aanwezig was, zodat de kleintjes toch nog wat vertier hadden. In plaats van de autoscooters was er dit maal een opblaascircuitje voor vier mini-quads ingericht.
Dinsdag 18 mei was nieuw op de kermis het happy hour van 18.30 tot 19.30u met gratis koffie, thee en ranja. Dit was een groot succes, omdat vele Lekerse gezinnen op dat moment tegelijk op het terrein vertoefden. Om 18.45u was er ter afsluiting van de kermis een leuke kinderloterij.  Enquête ouders basisschool21 MAART 2010 – Alle ouders van de Willem Christiaansschool hebben van de dorpsvereniging een enquêteformulier toegestuurd gekregen waarin ze hun mening kunnen ventileren over de op handen zijnde fusie tussen de scholen in Ledeacker en Sint Anthonis en met name de rol die de Dorpsvereniging daarin zou kunnen spelen. Dit naar aanleiding van de bijeenkomst van maandag 16 maart, waarin veel Ledeackerse ouders zich overrompeld voelden. Download hier de enquête.   Jo van Diessen Man van het Jaar7 FEBRUARI 2010 – Tijdens de Bonte Avond op 6 februari werd Jo Van Diessen uitgeroepen tot Man van het Jaar. Hoewel Jo eigenlijk een stapje terug heeft gedaan bij de carnavalsvereniging, stond hij meermaals op het podium en was hij ook achter de schermen druk bezig.Bij elkaar de Mannen van de Jaren 2009 en 2010: Jo van Diessen en Twan Jans.Boerenbruiloft15 FEBRUARI 2010 – Op zaterdag 13 februari 2010 vond de Boerenbruiloft plaats in Oele Tôn’s Gasterij. Toon en Willemien werden op carnavalszaterdag in de onecht verbonden. Nieuw op deze avond waren de Lekerse Boerenkampioenschappen. Lees alles over het Lekerse carnaval op de site van Carnavalsvereniging De Hanen.1-jarig bestaan ’t Dorpshuus15 JANUARI 2010 – Op vrijdag 15 januari startten de evenementen ter gelegenheid van het éénjarig bestaan van ’t Dorpshuus met een filmavond voor de kinderen van de basisschool. Tijdens de film ‘Up’ kregen ze allen een zakje chips en een pakje drinken. Deze film werd druk bezocht. Daarna, om 20.30u draaide de film ‘Bandslam’ voor de jeugd van het voortgezet onderwijs. Ook voor hen was er drinken en een snack.
  
Op zaterdag 16 januari was het gezellig druk in ’t Dorpshuus met veel Lekersen die meededen aan de zeer geslaagde dorpsquiz en daarna getuige waren van de lancering van deze website.Ook deze winter weer een schaatsbaan10 JANUARI 2010 – Ook deze winter kon de Lekerse jeugd weer schaatsen op het baantje achterop Den Dries. Ondanks de sneeuw was er toch een mooie ijsvloer gecreëerd door de befaamde ijsmeesters. Dit jaar was er zelfs verlichting aangebracht, zodat er ook ’s avonds geschaatst kon worden. Compleet met glühwein en warme chocomel werd het zondag 10 januari een prachtige schaatsdag. Zie ook het filmpje.’t Leker wint het dictee12 DECEMBER 2009 – Het team dat namens Dorpsvereniging ’t Leker was afgevaardigd naar het Gemeentelijke Dictee op 10 december in MFC Oelbroeck, heeft de teamoverwinning behaald van dat dictee. Jos Rosier, Rien van der Steeg en Martijn Willems maakten samen de minste fouten van alle teams.Lees hier het hele dictee.  

’t Lekers Nieuws

16 JANUARI 2016 – Na het verdwijnen van het parochieblaadje is er een nieuw initiatief ontplooid met de naam ’t Lekers Nieuws. ’t Lekers Nieuws verschijnt elke eerste donderdag van de maand. Berichten en stukjes kunnen aangeleverd worden tot de vrijdag ervoor. Alle verenigingen uit ’t Leker kunnen gebruik maken van ’t Lekers Nieuws als medium om iedereen op de hoogte te brengen van hun plannen en activiteiten. De nieuwe werkgroep bestaat uit Kitty Huijbers, Angélique van den Hout, Toos Peeters en Han Pasman. Er zijn twee manieren waarop u informatie kunt aanleveren: U stuurt een mailtje naar lekersnieuws@gmail.com of u laat een berichtje achter in de brievenbus van Kitty Huijbers, Vrijstraat 16. Het is niet de bedoeling dat er advertenties of ingezonden brieven geplaatst worden.
Ook het nieuws van de dorpsvereniging zal voortaan in ’t Lekers Nieuws verschijnen. Dat betekent dat de nieuwsbrief oude stijl niet of nauwelijks nog zal verschijnen. Op deze site zullen de uitgaven van ’t Lekers Nieuws ook digitaal gepubliceerd worden.
Alle edities kunt u hier lezen.


4 mei herdenking in Ledeacker

4 MEI – De gezamenlijke dodenherdenking van de gemeente Sint Anthonis werd dit jaar op woensdag 4 mei georganiseerd door dorpsvereniging ’t Leker. Vanaf 18.30 uur was er een samenkomst in ’t Dorpshuus met een kopje koffie. Hierna volgde een stille tocht door het dorp, met gilde-rituelen onderweg op het kermisterrein om terecht te komen bij het kunstwerk op het kerkplein. Na diverse toespraken van o.a. burgemeester Sijbers en voordrachten door kinderen, onder wie enkele Syrische vluchtelingen, werd na het blazen van The Last Post om 8 uur 2 minuten stilte in acht genomen.

dodenherdenking ledeacker

Kijk hier voor meer foto’s van Henk Kempen.


Zonnepanelen op Dorpshuus

zonnepanelen op dorpshuus ledeacker

2 APRIL – ’t Dorpshuus is voorzien van zonnepanelen. Een flinke investering, maar door de financiële steun van de gemeente, de Rabobank en de firma Jenniskens is het een verantwoorde besteding. Met de zonnepanelen hopen we zo’n 15% rendement te halen en over pakweg 7-8 jaar hebben we gratis stroom in ons Dorpshuus.


Verlichting in bomen aangebracht

2 APRIL – Zaterdag 2 april hebben Jos van Dommelen, Gijs Verhoeven, Tien Jans, Bert Aarts en Henk Kempen een aantal bomen op het schoolplein voorzien van kerstverlichting. ’t Leker zal aan het eind van het jaar weer sfeervol verlicht zijn. Kijk hier voor meer foto’s.

 

Lekerse boomplantdag

Lekerse boomplantdag

17 MAART 2016 – Op 16 maart werd de eerste aanzet tot een plukweide gegeven; een weiland met bloeiende planten waar mensen zelf hun boeketje kunnen samenstellen. Leerkrachten en kinderen van de Willem Christiaansschool staken de handen uit de mouwen.
De kinderen plantten acht groepjes bomen op het weiland op Den Dries (links van de inrit bij de Hoenderstraat). Dit weiland krijgt zo een groene en fleurige uitstraling. Ook de vier leerkrachten kwamen in actie en plantten een aantal bomen op de Stippent. Deze bomen staan symbool voor alle leerkrachten die al jaren les hebben gegeven aan de Lekerse kinderen. Daarmee het fundament leggende voor drie Lekerse professoren, die de school heeft voortgebracht.
Kijk hier voor alle foto’s.


Informatiecafé bouwkavels Den Dries

Den Dries bouwplan ledeacker

13 JULI 2016 – Op woensdag 13 juli aanstaande hielden gemeente Sint Anthonis en Dorpsvereniging ’t Leker een informatieavond over de beschikbare bouwkavels op het Plan Den Dries. Deze avond werd in een informeel jasje gestoken waarbij iedereen vrijblijvend kon komen luisteren en zien hoe het plan tot stand is gekomen, wat de grondprijzen zijn en vrijblijvend nadere informatie kon winnen. Op deze avond was iedereen welkom, zowel degene met bouwplannen, als nieuwsgierige buurtbewoners. Op www.woneninledeacker.nl is meer informatie te vinden. Mocht u iemand in uw familie of kennissenkring kennen met bouwplannen: laat het hem/haar vooral weten!


Kermis Ledeacker

11 MEI – Op 8, 9 en 10 mei vond de kermis plaats in Ledeacker. Op zondag 8 mei werden de Lekerse kinderen opgehaald met een huifkar. Alle kinderen die tussen half 3 en 3 uur op de kermis aanwezig waren, kregen van de organisatie een verrassing. Het terras was open met gratis koffie en thee, geserveerd door De Vrije Vaart. De Lekerse Klinkers zorgden voor muzikale gezelligheid en later was er voor de kinderen nog een loterij. Op maandag was het voor de kinderen ‘schatzoeken op de kermis’ en op dinsdag werd de kermis besloten met een happy hour en een kinderloterij. Kijk hier voor meer foto’s.


Reportage Tovensche Beek

6 DECEMBER 2015 – Na een lange intensieve voorbereiding van de Tovensche beek projectgroepleden zijn de werkzaamheden onlangs aangevangen. Twan Jans heeft foto’s gemaakt van de beginsituatie en blijft tijdens de werkzaamheden ook met regelmaat de voortgang op foto vastleggen. Henk Jans heeft nu ook met een drone filmopnames vanuit de lucht gemaakt.Bekijk hier de foto’s.


Vervolg op glasvezel infoavond

LVC voorlichtingsavond dorpsvereniging Ledeacker

1 APRIL 2016 – Op dinsdag 29 maart jl. is met grote belangstelling door de Ledeackerse inwoners de informatieavond over glasvezel bijgewoond. Arjan Eising van LVCNET hield een boeiende presentatie over het nut van glasvezel. Hierna was er voldoende tijd om de vragen uit de zaal te beantwoorden, waarbij voor de zeer technische vragen de heer Mary Jordans van J&K Automatisering uit Oploo was ingevlogen. De avond werd afgesloten met een gezellige borrel, waarbij ook de aanwezige ambassadeurs vele vragen hebben kunnen beantwoorden.
Door de grote belangstelling waren er op deze avond helaas onvoldoende inschrijfformulieren aanwezig om aan iedereen uit te delen. Geen nood: deze zijn te downloaden (en vervolgens te printen en in te vullen) via deze link (PDF-document 4 Mb). De providers zijn ook te vinden op de website van www.lvcnet.nl, alwaar de inschrijving ook online is te doen.
Tot slot worden er in Ledeacker vier inschrijfmomenten georganiseerd in het Dorpshuus. Op deze inschrijfavonden zijn de ambassadeurs uit Ledeacker (Tom de Groot, Gerard van den Dobbelsteen, Jels Toonen, Jeroen Verhoeven) aanwezig om vragen te beantwoorden, evenals enkele providers. Deze inschrijfdagen zijn op de volgende data:
· dinsdag 24 mei van 19:30 tot 21:30 uur
· woensdag 8 juni van 19:30 tot 21:30 uur


Man van ’t Jaar

31 JANUARI 2016 – Tijdens de Bonte Avond van CV De Hanen werd Bert Aarts uitgeroepen tot Man van ’t Jaar 2016. Bert voert al jaren diverse activiteiten uit voor de dorpsgemeenschap. Zo is hij penningmeester en spelend lid van de Lekerse Klinkers en tevens sleutelbeheerder van ’t Dorpshuus.

Bert Aarts man van het jaar Ledeacker

Sluiting kerk Ledeacker 

DECEMBER 2015 – We willen in overleg met het bestuur van de Parochie van Maria Moeder van de Kerk en u allen nog eens nader bekijken hoe we verder kunnen gaan in onze deelparochie. Daarbij denken we aan ons kerkgebouw, maar zeker ook aan onze parochianen. Er zal toch een bindende factor met de grote parochie moeten blijven bestaan. Daarbij denken we vooral aan het ondersteunen van elkaar en het meeleven bij gebeurtenissen van lief en leed. We willen dit graag doen in overleg met de dorpsvereniging en alle parochianen en hopen zo de leefbaarheid van ons dorp overeind te houden. 

Na de laatste kerkdienst
Na de laatste kerkdienst op zaterdag 28 november wordt de kerk officieel aan de eredienst onttrokken. Er mogen daarna geen kerkdiensten meer gehouden worden.

Wanneer gaat de kerk fysiek op slot?
Op 1 januari gaat de deur officieel op slot en is het niet meer mogelijk het gebouw te betreden. De sloten worden vervangen en er komt één sleutel ter beschikking in ons dorp. De kerk gaat regelmatig gecontroleerd worden op water- en winddichtheid. Indien nodig worden er dan kleine reparaties uitgevoerd. Grote reparaties blijven echter achterwege. Ook blijft de kerkklok opgedraaid worden. De ker wordt op 6 graden gehouden. Het kerkplein en het kerkhof zullen netjes bijgehouden worden.

Wat gebeurt er met het gebouw?
Het gebouw blijft onaangeroerd dicht. Wat er in de toekomst mee gaat gebeuren is tot dusverre niet bekend. Door de dorpsvereniging is er in 2012/2013 een kerkwerkgroep gevormd, die nu ook twee keer per jaar bijeenkomt om de stand van zaken te bespreken.

Wat gebeurt er met het interieur?
De kerk wordt helemaal leeggehaald. Voor de religieuze gebruiksvoorwerpen wordt er eerst gezocht naar een nieuwe bestemming binnen de parochie. Daarna binnen het bisdom, en voor wat er overblijft wordt gezocht naar musea die interesse hebben of wordt verkocht. Dit geldt ook voor de beelden, altaar, bidstoelen e.d. Voor kerkbanken ligt het verzoek of het mogelijk is dat Lekerse mensen deze mogen overnemen. 

Wat gebeurt er met het kerkhof?
Op het kerkhof blijft alles zoals het was. Onderhoud wordt uitgevoerd en er kan nog begraven worden en/of urnen bijgezet. De deelparochie blijft gewoon bestaan, alleen zonder kerk. 
 


School Ledeacker gaat sluiten

Video motorrit dienstenbeurs


Klinkers 22 jaar: Joekskapellenfestival

Lekerse Klinkers

Blaas/joekskapel De Lekerse Klinkers organiseerde op zondag 7 september een Joekskapellenfestival op het schoolplein van Ledeacker, ter gelegenheid van het 22-jarig bestaan. De kapel heeft momenteel 22 leden en is onderdeel van carnavalsvereniging De Hanen. Het repertoire is heel divers: van meezingers tot jaren 60 en 70 muziek. Er kwamen deze dag 6 kapellen die elk 2 sessies speelden.
Vanaf 13:30 startte de receptie en begonnen de kapellen te spelen. De Volle Blaas, Hogenoodt, Roete Toeters, Heigalmers, Sodejuu en de Lekerse Klinkers zelf waren de deelnemende orkesten.
Zie ook de website van de Klinkers: http://lekerseklinkers.nl/ 


Lekerse reünie 25 oktober

5 SEPTEMBER 2014 – Dorpsvereniging het Leker bestaat dit jaar 25 jaar. Dat moet gevierd worden! De feestweek wordt afgesloten met een grote Lekerse reünie op zaterdag 25 oktober in en om het Dorpshuus, Stippent 2a in Ledeacker. Vanaf 20.00 uur zijn alle Lekerse en oud Lekerse mensen welkom om eens gezellig bij te kletsen. Natuurlijk willen we graag weten hoeveel mensen er komen, dat maakt het boodschappen doen een stuk gemakkelijker. Daarom vragen we mensen, om zich vooraf aan te melden op: aanmeldenreunie@dorpsvereniginghetleker.nl.
De kosten voor deelname aan de reünie bedragen € 15,- per persoon. Dit is all inclusive: koffie met wat lekkers, drankjes en hapjes. Om de boodschappen te kunnen betalen, vragen we u om vooraf het geld over te maken op NL 95 RBRB 08 98 58 57 59 ten name van P Wolters. Wilt u bij de omschrijving vermelden: voor en achternaam, evt. meisjesnaam en uw geboortejaar?
Hebben we nog een vraag: we willen zoveel mogelijk mensen bereiken via de mail, de krant en via Facebook. Wilt u daarom dit mailtje doorsturen aan iedereen, die niet meer in Ledeacker woont, maar daar wel ooit gewoond heeft? Dit kunnen familieleden, oud klasgenoten, oud leerkrachten, enz. zijn. Laten we er een kettingmail van maken! U hoeft het niet door te sturen aan mensen die nog in Ledeacker wonen, zij worden via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden.
U zit wel eens op Facebook? Ga dan eens naar: www.facebook.com/25jaarLeker en deel onze pagina, vind hem leuk of voeg hem toe aan uw tijdlijn. Hoe meer volgers, hoe meer vreugd!

Bedankt en graag tot ziens op de reünie!
Dorpsvereniging het Leker

Tovensche Beek

Vervolg De Tovensche Beek

4 MAART 2014 – Waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer en de gemeente Sint Anthonis zijn druk bezig met de planvorming rondom de Tovensche beek. De Tovensche Beek is aangewezen als beekhersteltraject. Dit houdt in dat de beek zijn oorspronkelijke profiel (doorsnede) terug krijgt. Daar moet nog wel het een en ander voor gebeuren. Lees hier de laatste nieuwsbrief. Lees ook de vorige nieuwsbrief over de Tovensche Beek.


Dorpsvisie Ledeacker aangeboden aan college

Dorpsvisie Ledeacker

2 OKTOBER 2013 – Dorpsvereniging Oheeft geheel op eigen initiatief en in eigen beheer een visie ontwikkeld voor het dorp.
Op dinsdag 24 september 2013 werd door een delegatie van Dorpsvereniging ’t Leker deze dorpsvisie aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis. Burgemeester Sijbers nam de dorpsvisie in ontvangst en sprak namens het college waardering uit voor dit intiatief. Lees hier de Dorpsvisie.


Enorm bedrag Goederen- en Dienstenbeurs

goederen en dienstenbeurs

De Goederen- en Dienstenbeurs op zaterdag 29 maart bij Oele Tôn’s was een doorslaand succes. Veilingmeesters Twan Jans, Pedro Bardoel en Rody Kusters sloegen zich, met behulp van flink wat administratieve dames en heren achter de schermen, zo vlot mogelijk door de meer dan 200 kavels heen. Er werden flinke bedragen geboden, wat resulteerde in een totaalopbrengst van ca. 15.000 euro! Die euro’s komen uiteraard allemaal ten goede aan de Lekerse jeugd. Iedereen die dit hiervoor de protemonnee heeft getrokken: ontzettend bedankt. Hiermee kan de jeugdwerkgroep de komende jaren flink vooruit. We bedanken hierbij ook de mensen die goederen of diensten beschikbaar heeft gesteld. Klik hier voor meer foto’s door Henk Kempen.


NL Doet ’t Leker

Beste vrijwilligers,
We willen jullie allen hartelijk danken voor jullie geweldige inzet op zaterdag 22 maart tijdens de NL Doet actie. Wat hebben jullie met z’n allen een berg werk verzet! De Dorpsstraat ziet er weer mooi en schoon uit, we kunnen weer trots zijn op ’t Leker.

Het was een leuke gezellige dag, met op zijn tijd een hapje en een drankje en niet te vergeten de heerlijke lunch tussen de middag. Wat ons betreft een actie die voor herhaling vatbaar is, hopelijk mogen we nog vaker een beroep op jullie doen.
Nogmaals, kei bedankt voor jullie hulp!
Klik hier voor de foto’s

Groetjes,
Namens Dorpsvereniging ’t Leker
Twan Jans NL Doet in ’t Leker

22 MAART 2014 – Op zaterdag 22 maart is er een grote landelijke klusdag, waar zelfs onze oude koningin Beatrix een aantal keren heeft meegedaan.
Nu wij nog! Wij hebben ons als dorp aangemeld om mee te klussen. We willen dan een heleboel klusjes uitvoeren, die anders blijven liggen.
Sommige mensen hebben al klusjes aangemeld, maar bent u het vergeten: u kunt uw klusje aanmelden door een briefje in de brievenbus van het Dorpshuus te stoppen of een mailtje te sturen naar: info@dorpsvereniginghetleker.nl. Meedoen heeft 2 voordelen: het Leker ligt er weer tiptop bij en we maken kans op € 450,- voor bijvoorbeeld het jeugdpotje. Mooi toch?

We willen klussen tussen 9.00 – 16.00 uur en daar zoeken we vrijwilligers voor. Niet schrikken: u hoeft niet de hele dag aan de slag, een paar uur, een ochtend of een middag is ook prima!
Om in aanmerking te komen voor het geldbedrag, moeten zich minstens 20 vrijwilligers opgeven.
Dat kunt u doen via onderstaande link:
http://klussen.nldoet.nl/nldoet/klus/?documentid=6392675
Op deze manier gaan we voor de hoofdprijs.

Hadden we al gezegd dat kinderen ook mee mogen doen? Werk zat!


Carnaval 2014 in Ledeacker

17 NOVEMBER 2013 – Carnavalsvereniging De Hanen heeft alle plekken weer gevuld voor het seizoen 2014. Het Lekers feestgedruis staat dit keer onder leiding van Prins Jos d’n Urste en Prinses Linda. 

Carnaval Ledeacker
Carnaval Ledeacker
Carnaval Ledeacker

Het Boerenbruidspaar is Wim van Willie Linders en Miet Peeters uut de Kreupelstraat van het Geiten en Bokkenriek en Cobie van Wim Strijbosch en Truus van den Bungelaar van de Blauwstraat uut het Zeikmeikenriek. Het jeugdprinsenpaar wordt gevormd door Bart en Geke.


Lekerse dorpsgrens blijft behouden

19 JUNI 2013 – Tussen Ledeacker en Sint Anthonis liggen de sportvelden van DSV. Op twee velden van het complex rust momenteel een agrarische bestemming. In het nieuwe bestemmingsplan krijgen ze het stempel sport.
Het voorstel was op het open, landelijk en als agrarisch bestemde gebied tussen Sint Anthonis en Ledeacker aan de zijde van het sportpark te benoemen tot stedelijk gebied en dit bij de bebouwde kom van Sint Anthonis te betrekken. Wij als dorpsvereniging zagen dit niet zitten, aangezien dit de thans fysieke scheiding tussen het dorp Sint Anthonis en Ledeacker verankert. Tevens werd het open landschappelijk karakter naar onze mening hierdoor bedreigd. Hierbij voorzagen we dat als het gebied tot stedelijk gebied werd verklaard, binnenplanse wijzigingen sneller, eenvoudiger en zonder voorlegging aan de gemeenteraad kunnen worden doorgevoerd. Met als gevolg dat deze mogelijkheid het open en landelijk karakter zouden kunnen verstoren.
Na onze bedenkingen op papier te hebben gezet, inspraak te hebben gehouden bij de bezwaar- en beroepscommissie en inspraak te hebben gehad bij de raadscommissie, werd vanavond het amendement ingebracht om deze voorgestelde wijzigingen toch maar niet door te voeren. Dit amendement werd unaniem door de gemeenteraad aanvaard.
De dorpsvereniging is blij dat hun inbreng gehoord is door de gemeenteraadsleden en het college van de gemeente Sint Anthonis. Met de hamerslag van het door de Raad vastgestelde bestemmingsplan, is het open landschappelijk karakter van dit kleine mooie stukje Ledeacker weer gewaarborgd. Lees ook de laatste nieuwsbrief.


Mannen van het jaar

Tijdens de Bonte Avond op 2 februari werden twee Lekerse Mannen van het Jaar uitgeroepen. De kanjers van 2013 zijn Gijs Bus en Mark de Kleijnen, beiden op hun jonge leeftijd al zeer actief in het jeugd- en jongerenwerk.


Kavelruil Staatsbossen

Klik hier voor het artikel uit de Maasdriehoek van 21 februari 2012 
Klik hier voor de brochure van 11/2012 
In het gebied rondom de Staatsbossen in Sint Anthonis wil men, vanuit het reconstructieplan Peel en Maas, twee ecologische verbindingszones aanleggen, recreatieve ommetjes realiseren, landschapselementen aanleggen en de agrarische structuur verbeteren. Dit alles gebeurt op vrijwillige basis. Lees meer


De Lekerse kerk

Naar aanleiding van de enquête over de toekomst van de Catharinakerk in Ledeacker en de bespreking van de resultaten hiervan in de jaarvergadering van de Dorpsvereniging in april, is een onafhankelijke werkgroep in het leven geroepen. De werkgroep is een afspiegeling van de dorpsbevolking. De Dorpsvereniging heeft de werkgroep de opdracht gegeven om reële mogelijkheden te onderzoeken om de kerk in de toekomst voor het dorp een functie te laten houden. De werkgroep moet voorstellen formuleren waaruit dan een keuze kan worden gemaakt door de dorpsbewoners. De werkgroep heeft al verschillende besprekingen gehad en willen met deze tussenrapportage iedereen op de hoogte brengen van de tussenstand van bevindingen. Hoe divers de uitkomst van de enquête ook was, het behoud van de kerk als gebouw met een (kapel)functie voor het dorp heeft de voorkeur van de dorpsbewoners. We moeten samen voor een toekomst zorgen voor de Catharinakerk. We moeten samen werken aan een leefbare toekomst in Ledeacker.
Na bestudering van de mogelijkheden zijn er zeven bestemmingen overgebleven: bedrijfsverzamelgebouw, tentoonstellingsruimte, ruimte voor culturele leeractiviteiten, verkooppunt levensmiddelen en regionale producten, soos en horecapunt, cultuurhuis, doop/rouw/trouw kapel. Er zijn ook combinaties mogelijk van bestemmingen. Een verdere uitwerking moet nog worden gemaakt.
Lees ook de nieuwsbrief van de werkgroep kerk.


Houd Ledeacker schoon!

Bij de glasbak op de hoek Stippent/Den Es staat vaker afval dat niet in de glasbak hoort, of glas dat er niet in past. Een glasbak is echter alleen bedoeld voor klein glaswerk en niet voor porselein, ander serviesgoed, vazen en dergelijke. Zet er dus niets naast wat er niet in past! Ook rond de papiercontainer aan het einde van de maand – nabij dezelfde plek – verrijzen op vrijdagavond nog altijd ongewenste afvalhopen. Er zijn legio mogelijkheden om afval op de juiste wijze af te voeren. Respecteer deze afvalafvoer en houd Ledeacker schoon!


‘Een Cruise met Klasse’

Op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart speelt Toneelvereniging Kakelbond het stuk ‘Een Cruise met Klasse’ in Oele Tôn’s Gasterij om 20:00u. Kaartjes à € 8,- zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via e-mail (kakelbond@live.nl) of bij Fixet en Novy tot 20 maart. Het is ook mogelijk om vooraf te genieten van een heerlijk 3-gangenmenu voor € 25,- excl. entree (graag reserveren bij Oele Tôn’s). 
Kakelbond is alweer enkele maanden aan het repeteren onder regie van Joris Brukx om u mee te nemen op een luxe cruise rond de wereld. De twee ongetrouwde zussen Simpkins zijn naïeve en antieke dames die voor het eerst hun geboortedorp verlaten. Ze ontmoeten de familie Watson van wie de man eindelijk de tijd heeft gevonden om zijn drukke baan even te laten rusten. Waarom? En wie vaart er verder nog mee op de cruise? Kom daarvoor kijken op 22 of 23 maart. Kijk ook op de Facebook pagina van Kakelbond


Prins Lion en Prinses Rian

Prins Lion Prinses Rian 2013

Op zaterdag 3 november werd tijdens het Prinsenbal het nieuwe prinsenpaar onthuld. In 2013 zullen Prins Lion en Prinses Rian heersen over het Hanenriek. Ook het Boerenbruidspaar werd bekend gemaakt: voor de komende carnaval zijn dat Harry en Leny van Erp.  Kijk hier op de site van CV De Hanen voor meer informatie.

Boerenbruidspaar 2013

Receptie Rien vd Steeg

Op dinsdag 26 juni nam Rien van de Steeg (62) tijdens een receptie in het Dorpshuus afscheid van basisschool Willem Christiaans. Rien kwam op de Lekerse school in 1973 als leerkracht. In 1983 werd hij directeur. ‘Het mooiste compliment dat ik als directeur ooit kreeg was toen een collega uit het voortgezet onderwijs tegen me zei: ‘De kinderen uit Ledeacker pik je er zo uit, want ze zijn zo sociaal’, Dat trof me, want ik vind het inderdaad belangrijk dat het onderwijs het kind sociale vaardigheden bijbrengt. En dan treft het dat we een kleine school zijn, want de oudere kinderen hebben hier een zorg voor de jongere kinderen.’


Drie gehuldigde collectanten

28 JANUARI 2012 – Drie Lekerse dames werden onlangs gehuldigd door Brandwondenstichting Beverwijk. Ze ontvingen een oorkonde van Menno Dubbeldam. Gina Bus heeft zich 20 jaar ingezet als collecte-organisator en collectant voor de brandwondenstichting, terwijl Hanny van Konijnenburg en Willemien de Kleijnen ook al 20 jaar collectant zijn. Op de foto vlnr Gina Bus-Thijssen, Hanny van Konijnenburg-Meijer en Willemien de Kleijnen-Arts.

3 gehuldigde collectanten

Winterse taferelen in Ledeacker

5 FEBRUARI 2012 – Het is de Lekerse ijsmeesters ook in 2012 weer gelukt om een perfecte vloer te creëren op Den Dries. Met behulp van planken, plastic en veel opgespoten water werd een mooi baantje neergelegd. Er werd natuurlijk direct gretig gebruik gemaakt van deze ijsvloer door de Lekerse jeugd. Kijk hier voor meer foto’s.

ijsbaantje 2012

Kermis Leker op Omroep Brabant

15 MEI 2011 – Op zaterdag 14 mei zijn er het kermisterrein in het Leker opnames gemaakt door Omroep Brabant TV. Het onderwerp was “De toekomst van de kermissen in de kleine kernen”. Op zondag 15 mei werd deze reportage uitgezonden.3 MEI 2011 – Zaterdagavond 14 mei startte de kermis met een gezellige Lekerse kermisavond bij Oele Tôn’s Gasterij. Op zondag 15 mei opende de kermis officieel op de Stippent. De kinderen ontvingen allemaal een aanmeldformulier voor deelname aan de kinderrommelmarkt. De verkoop op de rommelmarkt startte om 13.30u en duurde tot 15.00u . Om 15.30u was er voor alle kinderen op de kermis gratis een leuke loterij. Op het kermisterrein stonden een draaimolen, botsautootjes, schietsalon, gebakkraam, touwtjetrekspel, hijskraantjes en een snoep/speelgoedkraam.
Ook dit jaar werd de kermis afgesloten met een Happy Hour op dinsdag 17 mei van 18.30u tot 19.30u met gratis koffie, thee en ranja. Om 18.45u was er voor de kinderen een leuke loterij – wederom met trekking door de Vrouw van het Jaar Toos van Duijnhoven –  ter afsluiting van de kermis. 


Kakelbond speelt ‘Straf!’

Kakelbond 2012 poster

9 MAART 2012 – Dit jaar speelde toneelvereniging Kakelbond het blijspel ‘Straf!’, onder regie van ‘oude bekende’ Henk van Hees. Het stuk heeft een mooi plot, veel humor en af en toe wat ontroerende momenten en gaat over een verzorgingshuis waar niet iedereen even blij is met de behandeling.

Kakelbond speelt 'Straf' in 2012


Anton is één van de bewoners. In de kamer van Anton wordt vervolgens veel gezocht. Gera, de af en toe wat getroebleerde, medebewoonster van het verzorgingstehuis zoekt altijd; ze verzamelt spullen – spullen van anderen. Dan is er ook nog een zekere Wendy, een vriendin van een van de opgesloten bankovervaller, ook zij is op zoek. Bert ontpopt zich als een talentvolle verzorger. Uit schuldgevoel? Om zuster Sylvia te versieren? En dan is er ook nog de dochter van Anton!
Ook de familie en het personeel hebben zo hun ideeën over de zorg. Als er dan ook nog een reclasseringsambtenaar langskomt om iemand te brengen die zijn taakstraf komt vervullen, krijgt de zorg toch wel een heel aparte wending. Want wat hebben zij te maken met een bankoverval? Nieuwsgierig geworden? Kom dan op 31 maart of 1 april om 20.00u naar Oele Ton’s Gasterij.
Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf zaterdag 10 maart, in de voorverkoop bij Novy/Van Erp en Oele Ton’s Gasterij voor € 7,00, aan de kassa € 8,00.
Reserveren voor het theaterdiner voorafgaand aan de voorstelling kan ook: reserveer telefonisch bij Oele Ton’s Gasterij, tel. 0485 381845.


Kinderen aanmelden voor basisschool

Aanmelding basisschool WIllem Christiaans

25 FEBRUARI 2012 – Wordt uw kind het komend jaar (schooljaar) vier jaar? Het lijkt nu misschien nog ver weg, maar na deze vierde verjaardag mag uw kind naar de basisschool. Een grote gebeurtenis in een kinderleven … ook een hele verandering voor ouders. Wij vinden het belangrijk dat ouders op een goede wijze worden geïnformeerd over de basisschool. Daarom organiseren BS Willem Christiaans, BS Pater Eymard en BS Berg en Beek en een tweetal activiteiten: een informatieavond en een inloopochtend. Op BS Willem Christiaans is de informatieavond op maandag 12 maart en de inloopochtend op dinsdag 13 maart 2012.

Elke school zorgt op de eigen locatie voor informatie. Namens het team van BS Willem Christiaans, BS Pater Eymard en BS Berg en Beek en nodigen wij u uit voor de informatieavond op 12 maart. De avond begint in Ledeacker om 19.30 uur en is speciaal voor ouders van kinderen die het komend jaar naar school gaan. Mocht uw kind op of na 20 mei 4 jaar worden, dan bent u welkom, maar vragen wij u om uw kind in te schrijven voor schooljaar 2013-2014.
U krijgt informatie over de manier van lesgeven, de aandacht die aan de kinderen wordt gegeven, de oudercontacten, enzovoorts. U wordt ook geïnformeerd over samenwerking tussen de drie scholen. Op dinsdagochtend 13 maart nodigen we u samen met uw kind uit om tussen 9.00 en 11.30 uur een kijkje te nemen in de groepen 1-2 van BS Willem Christiaans. Voor de ouders is er de mogelijkheid om vragen te stellen. 
Het inschrijfformulier kunt u tijdens de informatieavond of inloopdag op school afgeven. Als een van uw kinderen onze school reeds bezoekt, vindt u het misschien overbodig om bij bovenstaande activiteiten aanwezig te zijn. Wij willen u dan wel verzoeken om het formulier uiterlijk 16 maart op school in te leveren. Misschien bent u op bovenstaande dagen verhinderd. Neem dan gerust contact op met directeur Rien vd Steeg of Intern Begeleider Marianne vd Boomen (381200). We maken dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek.


Lekerse metworstknol

’t Leker is een vereniging rijker

10 DECEMBER 2011 – Op 9 december vond in het Dorpshuus de oprichtingsvergadering plaats van de nieuwe vereniging ‘De Lekerse Metworstknol’. Na de quiz, het voorstellen van paard en ruiter, de opening van de website en het zingen van het clublied werden direct circa 50 mensen lid.

Tijdens de metworstraces van het vorige seizoen is bij enkele Lekerse mensen het idee ontstaan om in 2012 een Belgische knol te gaan sponsoren tijdens de Metworst in Boxmeer. Een inspirerend voorbeeld vonden de Lekerse paardenliefhebbers in buurdorp St.Anthonis. Het geformeerde bestuur heeft inmiddels een knol (unnen Bels) geregeld, helemaal uit Westerbeek. De Boxmerenaar die het paard tijdens de Knollenrit over het Vortums Veld naar de overwinning moet leiden is ook bekend: het is Jos Boumans, wiens vader en opa ook al aan de Metworst meededen.
De bedoeling van de vereniging is om de saamhorigheid in het dorp te vergroten en ’t Leker een goede reden te geven samen naar het Vortums veld te gaan op carnavalsmaandag. Uiteraard kan iedereen lid worden voor het luttele bedrag van 15 euro. Aanmelden kan via de website www.lekersemetworstknol.nl


Prinsenpaar en boerenbruidspaar 2012

6 NOVEMBER 2011 – Op 5 november werden in Oele Ton’s Gasterij het nieuwe prinsenpaar en het nieuwe boerenbruidspaar van carnavalsvereniging De Hanen bekendgemaakt, als opvolgers van prins Theo en prinses Kitty. Het regerende paar voor 2012 bestaat uit prins Marcel 1, samen met zijn prinses Sandra van de Toven. Het boerenbruidspaar wordt gevormd door Eddy en Annemieke Cornelissen uit de Mgr. Bekkersstraat.

Prins Marcel I en Sandra

Toos Peeters Vrouw van het Jaar

12 FEBRUARI 2011 – Tijdens de bonte avond van zaterdag 12 februari werd de Lekerse man/vrouw van het jaar 2011 bekendgemaakt. Dit jaar is dat Toos Peeters-van Duijnhoven. Een terechte verkiezing, want Toos spant zich al jaren geheel belangeloos in voor de gemeenschap, onder meer met heel veel werk voor de parochie, en verder voor de dorpsvereniging en Activia. Bovendien is Toos al koorlid sinds 1967 en stond ze ruim 40 jaar in Rijkevoort voor de klas. Toos is ontzettend betrokken bij alles wat een dorp leefbaar houdt en maaakt; desnoods pakt ze zaken alleen op, als het maar in het belang van het dorp is.

Toos Peeters Vrouw van het jaar 2011 Ledeacker

Carnavalsvereniging in de prijzen!

24 SEPTEMBER 2011 – Carnavalsvereniging “De Hanen” heeft een prijs gewonnen uit het Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid  van de Rabobank. De dansmarietjes worden in het nieuw gestoken en hieraan werd uiteindelijk na veel stemwerk een derde prijs toegekend, goed voor een bedrag van € 1000,-. Carnavalsvereniging De Hanen bedankt iedereen voor het stemmen!!
Prijsuitreiking Rabo aan carnavalsvereniging De Hanen


Sinterklaasmiddag

20 NOVEMBER 2011 – De foto’s van de Sinterklaasmiddag in ’t Dorpshuus staan hier op de site.
Sinterklaasmiddag 2011


’t Pèèrd voor Maartje van Duijnhoven

11 JANUARI 2011 – ’t Pèèrd, de jaarlijkse sport- en cultuurprijs van de gemeente Sint Anthonis, is dit jaar gewonnen door kunstschilderes Maartje van Duijnhoven uit Ledeacker. Juryvoorzitter Harry van Raaij overhandigde haar de prijs, een wisseltrofee en 500 euro, op maandagavond 10 januari. Deze uitreiking vond plaats in gemeenschapshuis De Oude Heerlijkheid in Oploo. De jury oordeelde dat de Lekerse beeldend kunstenares een waardering verdiende voor haar hele oeuvre, dat een tijdspanne van meer dan veertig jaar bestrijkt. Daarom waren er geen andere nominaties voor deze editie; alleen Maartje van Duijnhoven was genomineerd en won dus het twaalfde Pèèrd.

Im Memoriam: Adriaan Knapen

4 FEBRUARI 2011 – Adriaan Knapen, een steunpilaar van onze dorpsvereniging en van vele andere verenigingen en mensen die wel wat hulp konden gebruiken, is ons ontvallen.
Lees hier de volledige nieuwsbrief van de Dorpsvereniging, waarin de Lekerse bewoners wordt gevraagd opnieuw de vlag halfstok te hangen.


Condoleanceregister Anton van Haren

25 JANUARI 2011 – Naar aanleiding van het overlijden van Anton van Haren hebben de Dorpsvereniging, de Oudervereniging, de Toneelvereniging, de Carnavalsvereniging en de School, besloten om Ilse en Stijn en hun naaste familie en vrienden tot steun te zijn door middel van een condoleanceregister.
Dit condoleanceregister kunt u hier tekenen »
Lees hier de volledige nieuwsbrief

Extra voorstelling Kakelbond

27 MAART 2011 – In verband met het enorm succes speelt Toneelgroep kakelbond op vrijdag 1 april om 19.00 uur in Oele Tôn’s Gasterij nog één keer de kindervoorstelling Lekker Vies. Dit is géén grap, zorg dat je er bij bent. Het is een kindertoneelstuk maar de afgelopen drie voorstellingen werden ook zeer gewaardeerd door de ouders. Degenen die er nog niet geweest zijn krijgen dus nog één kans op 1 april.
“Hallo, Ik ben Snotelfje en kom van de planeet Oet. Ik ben niet voor niets een SNOTelfje. Op Oet houden wij van alles, wat jullie op aarde vies vinden. Daar kwam ik achter toen ik bij jullie op aarde ging kijken. Bah, wat is het daar netjes! Ik werd vriendin met Roos en zij ging met mij mee naar Oet. Dat was wel even wennen hoor. We bedachten een manier om die keurige vader en moeder van Roos, wat minder netjes te maken… en alle Oetjes hielpen mee.
Wil jij weten wat er gebeurde…. Kom dan naar Oele Ton’s Gasterij in Ledeacker. Want daar kun je op 1 april om 19.00 uur zien wat Roos en ik allemaal hebben meegemaakt in het toneelstuk Lekker Vies! Kom jij ook?”
Snotelfje.
Lekker Vies! bij Kakelbond
De toegangsprijs is 6,00 euro per persoon; dit is inclusief koffie of thee voor volwassenen en ranja met wat lekkers voor kinderen voorafgaand aan de voorstelling. De kassa is 1 uur voor de voorstelling geopend. De zaal gaat 15 minuten voor aanvang open. Kinderen kunnen ook de kleurplaat kleuren om een mooie prijs te winnen. Download de kleurplaat hier.

Prinsenpaar en boerenbruidspaar 2011

Carnavalsvereniging De Hanen heeft een nieuwe prins. Dit carnavalsseizoen zal Prins Theo d’n Twedde (Huijbers) samen met prinses Kitty de scepter zwaaien.
Prins Theo en prinses Kitty 2011
Jeugdprins en -prinses zijn Ron en Fleur. Het boerenbruidspaar is Henk van Tien Deenen en Mien Arts uut de Hoenderstroat en Anja van Koos Peeters en Riek Bus uut ut Loonse Vlak. Klik hier voor de data van alle carnavalsevenementen .
 

Willem Christiaansschool blijft open

Willem Christiaansschool

30 NOVEMBER 2010 – Dit voorjaar heeft het schoolbestuur Stichting Primair Onderwijs Peelraam besloten om de basisschool Willem Christiaans te sluiten in 2013. Naar aanleiding van dit besluit heeft dorpsvereniging ’t Leker actie gevoerd om de school te behouden voor het dorp. SPO Peelraam en dorpsvereniging ’t Leker zijn afgelopen maanden een mediationtraject ingegaan om met elkaar naar oplossingen te zoeken voor het ontstane conflict. De mediation is afgesloten met nieuwe afspraken over het voortbestaan van basisschool Willem Christiaans te Ledeacker.
Partijen zetten gezamenlijk in op het voortbestaan van de Willem Christiaansschool als volwaardige school. Het schoolbestuur SPO Peelraam heeft toegezegd om het genomen besluit over de fusie met de basisschool Berg en Beek in Sint Anthonis in te trekken en zal dit als voorgenomen besluit voorleggen aan de medezeggenschapsraden van de scholen.
Wel zal de reeds ingezette samenwerking tussen de scholen in Ledeacker en Sint Anthonis verder worden geïntensiveerd. SPO Peelraam en dorpsvereniging ’t Leker zullen tenminste twee keer per jaar overleg hebben over de voortgang van het onderwijs op de Lekerse basisschool. Om volwaardig onderwijs te kunnen waarborgen is ook afgesproken dat elk jaar samen wordt geëvalueerd of dit nog steeds het geval is. Indien andere maatregelen nodig mochten zijn wordt dorpsvereniging ’t Leker tijdig betrokken in overleg hierover.
SPO Peelraam en dorpsvereniging ’t Leker zullen, vanuit eigen verantwoordelijkheid, samenwerken om de kwaliteit van het onderwijs op de Willem Christiaansschool te kunnen garanderen in de toekomst en om de leefbaarheid van het dorp Ledeacker te bevorderen. Er zijn ook afspraken gemaakt om gezamenlijk op te trekken, bij het overleg met de gemeente Sint Anthonis in het kader van het kleine kernenbeleid.


Gladheidbestrijding

9 JANUARI 2011 – Met de wintermaanden in volle gang is de gladheidbestrijding weer een hot (cold…) item. Waar de provincie gladheid preventief te lijf gaat, werkt de gemeente alleen achteraf bestrijdend. De gemeentelijke gladheidbestrijding werkt als volgt:

  • Vanaf 15 november tot 3 maart zijn er drie ploegen, wekelijks ingeroosterd.
  • Uitrukmelding van provinciale waterstaat
  • Uitrukmelding, aansturing en begeleiding ploeg via teamleider of de 2 voorlieden
  • Gladheidbestrijding conform gemaakte afspraken en strooiroutes

Onder de vele vormen van gladheid (opvriezen van vochtige lucht/mist, bevriezing van natte weggedeelten, bevriezen van regen op koud wegdek) is sneeuw het moeilijkste te bestrijden,afhankelijk van de buitentemperatuur en verkeersintensiteit. Maar tevens is sneeuw het minst gevaarlijk, omdat iedere verkeersdeelnemer deze gladheid kan constateren.

De gemeente heeft in 2005 bij de basisscholen zoutbakken geplaatst; ook Pantein heeft voor diverse zorgcomplexen zoutbakken aangeschaft. De gemeente zorgt in deze gevallen voor het zout en de scholen/Pantein voor de ijsbestrijding.

Mochten er klachten zijn over de gladheidbestrijding, neem hierover telefonisch contact op met het team buitendienst, tel. 454823.


 

Toneeluitvoeringen Kakelbond

30 MAART 2010 – Op 27 en 28 maart vonden de uitvoeringen plaats van ‘Rust, Vrede en Flinterman’ door Toneelvereniging Kakelbond in Oele Tôn’s Gasterij. Een origineel blijspel met een bijna dodelijke dosis humor, melancholie en spanning.
Toneelvereniging Kakelbond

Klik hier voor meer info en foto’s van toneelvereniging Kakelbond


Mediation voor basisschool Ledeacker

Uit de Gelderlander van 10-08-2010
Het conflict over het voortbestaan van de Willem Christiaansschool in Ledeacker is zo hoog opgelopen dat bemiddeling nodig is. B en W van Sint Anthonis heeft besloten ruim 10.000 euro te besteden aan een mediationtraject tussen stichting Peelraam enerzijds en de medezeggenschapsraad van de school en dorpsraad ’t Leker anderzijds. Peelraam, de koepelorganisatie waar de Ledeackerse school onder valt, kwam eind maart met het bericht de school binnen drie jaar te willen sluiten. Bij dorpsvereniging ’t Leker en ouders van schoolkinderen sloeg het nieuws in als een bom. Zij kwamen in actie en willen zelfs een eigen basisschool stichten.

Bouwweekend en Kleuterdag 2010

13 SEPTEMBER 2010 – In het weekend van 10 t/m 12 september werd er weer onder de vlag van Dorpsvereniging ’t Leker een bouwweekend georganiseerd voor de Lekerse jongeren. Dit bouwweekend vond plaats op het speelveld aan Den Dries. Het thema was dit jaar ‘Cowboys & Cowgirls in Leker City’.  Een compleet nieuw bestemmingsplan werd in de kortste keren door enthousiaste kinderen en actieve ouders opgezet. Uiteraard was er in dit plan plaats voor een eigen school. Vrijdagmiddag werden de kinderen met de huifkar bij school opgehaald om vervolgens naar het speelveld te gaan. Iedere groep kreeg een eigen opdracht waarmee ze aan de slag konden. Een beetje regen op de vrijdagmiddag mocht de pret niet drukken. Zaterdag was het echt genieten van de heerlijke nazomerdag, die de sfeer ten goede kwam. Er werden niet alleen grote bouwwerken in elkaar gezet; ook hadden de kinderen oog voor detail. Zo werd de kerk voorzien van een eigen begraafplaats en voor de saloon werd het paard van de sheriff gestald.
Van zaterdag op zondag mochten de kinderen blijven slapen in hun zelfgemaakte creaties, voor allen een ervaring om nooit te vergeten. Ondanks de regen op zondag werd er volop gespeeld. Het weekend werd traditiegetrouw afgesloten met het bezichtigen van de bouwwerken om de verbranding op een groot kampvuur. Klik hier voor de foto’s.
Zaterdag 11 september was tevens de kleuterdag voor de kleuters van Ledeacker, die dit jaar een bezoek brachten aan de Aardbeienhof in Gemert.  Zie het fotoalbum voor alle foto’s.

Kermis 2010

18 MEI 2010 – De kermis begon op zaterdagavond bij Oele Ton’s Gasterij, met een gezellige, swingende Hollandse avond, een ouderwets gezellige Lekerse kermisavond!
Zondag 16 mei was er van 13.30 tot 15.00u de traditionele kinderrommelmarkt. Gelukkig was het weer acceptabel, zodat in ieder geval niet alle spulletjes nat werden. Het DSV voetbalteam dat voor een zakcentje spaarde voor hun Spaanse reis deed best goede zaken. Aansluitend was er om 15.30u een gratis loterij voor alle aanwezige kinderen. Het zag er gezellig en feestelijk uit omdat velen de Lekerse vlag hadden uithangen.
Zondagmiddag werd zoals ieder jaar gratis koffie en thee geserveerd bij het terras op het kermisterrein. Dit jaar werd dat verzorgd door buurtvereniging De Vrije Vaart. Op dat moment was er nog geen draaimolen aanwezig; gelukkig had de eigenaar van Lindsay’s Snoep zelf nog een draaimolentje staan, dat om half zes aanwezig was, zodat de kleintjes toch nog wat vertier hadden. In plaats van de autoscooters was er dit maal een opblaascircuitje voor vier mini-quads ingericht.
Dinsdag 18 mei was nieuw op de kermis het happy hour van 18.30 tot 19.30u met gratis koffie, thee en ranja. Dit was een groot succes, omdat vele Lekerse gezinnen op dat moment tegelijk op het terrein vertoefden. Om 18.45u was er ter afsluiting van de kermis een leuke kinderloterij.  


Enquête ouders basisschool

21 MAART 2010 – Alle ouders van de Willem Christiaansschool hebben van de dorpsvereniging een enquêteformulier toegestuurd gekregen waarin ze hun mening kunnen ventileren over de op handen zijnde fusie tussen de scholen in Ledeacker en Sint Anthonis en met name de rol die de Dorpsvereniging daarin zou kunnen spelen. Dit naar aanleiding van de bijeenkomst van maandag 16 maart, waarin veel Ledeackerse ouders zich overrompeld voelden. Download hier de enquête.   


Jo van Diessen Man van het Jaar

7 FEBRUARI 2010 – Tijdens de Bonte Avond op 6 februari werd Jo Van Diessen uitgeroepen tot Man van het Jaar. Hoewel Jo eigenlijk een stapje terug heeft gedaan bij de carnavalsvereniging, stond hij meermaals op het podium en was hij ook achter de schermen druk bezig.

Mannen van de Jaren 2010 en 2009

Bij elkaar de Mannen van de Jaren 2009 en 2010: Jo van Diessen en Twan Jans.

Boerenbruiloft

15 FEBRUARI 2010 – Op zaterdag 13 februari 2010 vond de Boerenbruiloft plaats in Oele Tôn’s Gasterij. Toon en Willemien werden op carnavalszaterdag in de onecht verbonden. Nieuw op deze avond waren de Lekerse Boerenkampioenschappen.
Prinsenpaar De Hanen 2010

Lees alles over het Lekerse carnaval op de site van Carnavalsvereniging De Hanen.


1-jarig bestaan ’t Dorpshuus

15 JANUARI 2010 – Op vrijdag 15 januari startten de evenementen ter gelegenheid van het éénjarig bestaan van ’t Dorpshuus met een filmavond voor de kinderen van de basisschool. Tijdens de film ‘Up’ kregen ze allen een zakje chips en een pakje drinken. Deze film werd druk bezocht. Daarna, om 20.30u draaide de film ‘Bandslam’ voor de jeugd van het voortgezet onderwijs. Ook voor hen was er drinken en een snack.
 
Filmavond 2010

Op zaterdag 16 januari was het gezellig druk in ’t Dorpshuus met veel Lekersen die meededen aan de zeer geslaagde dorpsquiz en daarna getuige waren van de lancering van deze website.

Ook deze winter weer een schaatsbaan

Schaatsbaan 2010
10 JANUARI 2010 – Ook deze winter kon de Lekerse jeugd weer schaatsen op het baantje achterop Den Dries. Ondanks de sneeuw was er toch een mooie ijsvloer gecreëerd door de befaamde ijsmeesters. Dit jaar was er zelfs verlichting aangebracht, zodat er ook ’s avonds geschaatst kon worden. Compleet met glühwein en warme chocomel werd het zondag 10 januari een prachtige schaatsdag. Zie ook het filmpje.

’t Leker wint het dictee

Winnaars Gemeentelijk Dictee 2009
12 DECEMBER 2009 – Het team dat namens Dorpsvereniging ’t Leker was afgevaardigd naar het Gemeentelijke Dictee op 10 december in MFC Oelbroeck, heeft de teamoverwinning behaald van dat dictee. Jos Rosier, Rien van der Steeg en Martijn Willems maakten samen de minste fouten van alle teams.