Peiling zonnepanelen-collectief

De afgelopen jaren heeft de werkgroep ’t Leker Energie Neutraal diverse acties gehouden. Destijds was er redelijk veel belangstelling voor een collectief zonnedak. Helaas is dit in de uitwerking gestrand, maar de werkgroep heeft haar contacten in onze gemeente en buurtdorpen behouden. Nu is er wellicht een nieuwe mogelijkheid voor collectieve zonnepanelen, waarvoor we de interesse willen peilen.

Postcoderoos

De nieuwe mogelijkheid voor collectieve zonnepanelen is er niet alleen voor de inwoners uit Ledeacker, maar ook voor geïnteresseerden uit de dorpen Sint Anthonis, Westerbeek, Stevensbeek, Oploo, Wanroij en Ledeacker. Het collectief waar we bij kunnen aansluiten wordt geïnitieerd vanuit Stevensbeek. De zogenaamde postcoderoos maakt het voor de inwoners uit Ledeacker mogelijk hierbij aan te sluiten.
Iedereen uit Ledeacker kan meedoen, dus ook mensen met huurwoningen of ‘verkeerd’ liggende daken.
Omdat de postcoderoos zich uitstrekt over verschillende dorpen zijn er veel aansluitingen mogelijk, waardoor de uiteindelijke kostprijs wordt verlaagd en de persoonlijke investering sneller wordt terugverdiend.

Interessepeiling

Heb je  interesse om in de toekomst in te tekenen voor collectieve zonnepanelen, laat het ons weten. Natuurlijk is dit alles geheel vrijblijvend, zonder verplichtingen.
Bij voldoende belangstelling gaan we opnieuw ons best doen om de deelnemers te helpen met het energiegebruik duurzaam te maken.
Heb je interesse? Mail dan je naam, adres en een indicatie van het jaarverbruik voor elektriciteit naar info@hetleker.nl en wij houden je via persoonlijke berichten op de hoogte van de ontwikkelingen. Daarnaast brengen we je vrijblijvend in contact met het initiatief. Ook eventuele vragen kun je aan ons stellen.

Dorpsvisie Ledeacker


Deze video is een alternatief van de gemeente Sint Anthonis voor de eerder geplande
informatiebijeenkomst over de visie van gemeente Sint Anthonis op de alternatieve
verkeersafwikkeling Den Dries en Den Akker en de toekomstige woningbouw in Ledeacker.
In verband met de coronamaatregelen en het grote aantal belangstellenden voor de
informatieavonden is de gemeente genoodzaakt deze informatie digitaal te verstrekken.

Dieper de materie in

Wilt u meer informatie, dan kunt u uitgebreidere documentatie inzien. Het gaat hierbij om de Dorpsvisie Ledeacker door Buro SRO (een zware PDF van 25MB) en het Adviesmemo Woonvisie Ledeacker (PDF).

Meedenken

De gemeente Sint Anthonis en Dorpsvereniging ’t Leker vragen de inwoners om actief mee te denken over dit onderwerp. Dit is mogelijk doen via deze link. U kunt via een gastaccount uw reactie geven. De video hierboven geeft uitleg hoe dit kan.

Vragen?

Als u naar aanleiding van deze video vragen, zorgen of opmerkingen heeft dan kunt u deze ook via e-mail doorgeven: wonen@sintanthonis.nl. Ook kunt u ook telefonisch contact opnemen met de Gemeente Sint Anthonis en vragen naar mevrouw Susan Oppers-Selten op telefoonnummer: 0485 – 38 88 88.
Op basis van de reacties gaat de gemeente vervolgens opnieuw in gesprek (al dan niet digitaal)met de bewoners over de alternatieve verkeersafwikkeling en de toekomstige woningbouw in Ledeacker.

Dorpsvereniging 't leker

Correspondentieadres:
Vrijstraat 17
5846AG Ledeacker

Secretariaat@dorpsvereniginghetleker.nl