Deze video is een alternatief van de gemeente Sint Anthonis voor de eerder geplande
informatiebijeenkomst over de visie van gemeente Sint Anthonis op de alternatieve
verkeersafwikkeling Den Dries en Den Akker en de toekomstige woningbouw in Ledeacker.
In verband met de coronamaatregelen en het grote aantal belangstellenden voor de
informatieavonden is de gemeente genoodzaakt deze informatie digitaal te verstrekken.

Dieper de materie in

Wilt u meer informatie, dan kunt u uitgebreidere documentatie inzien. Het gaat hierbij om de Dorpsvisie Ledeacker door Buro SRO (een zware PDF van 25MB) en het Adviesmemo Woonvisie Ledeacker (PDF).

Meedenken

De gemeente Sint Anthonis en Dorpsvereniging ’t Leker vragen de inwoners om actief mee te denken over dit onderwerp. Dit is mogelijk doen via deze link. U kunt via een gastaccount uw reactie geven. De video hierboven geeft uitleg hoe dit kan.

Vragen?

Als u naar aanleiding van deze video vragen, zorgen of opmerkingen heeft dan kunt u deze ook via e-mail doorgeven: wonen@sintanthonis.nl. Ook kunt u ook telefonisch contact opnemen met de Gemeente Sint Anthonis en vragen naar mevrouw Susan Oppers-Selten op telefoonnummer: 0485 – 38 88 88.
Op basis van de reacties gaat de gemeente vervolgens opnieuw in gesprek (al dan niet digitaal)met de bewoners over de alternatieve verkeersafwikkeling en de toekomstige woningbouw in Ledeacker.