3 december – prinsenreceptie

Zaterdagavond 3 december kun je het nieuwe Prinsenpaar van CV de Hanen te komen feliciteren in ’t Dorpshuus. Ook de nieuwe Jeugdprins en Jeugdprinses zullen hierbij aanwezig zijn. Aanvang: 19.30 uur.

Zet deze datums alvast in je agenda! Om alvast op de carnavalsactiviteiten voor 2023 vooruit te lopen, kun je je opgeven voor een optreden op de Bonte Avond van CV de Hanen op 11 februari 2023. Heb je interesse, geef je dan alvast op via cvdehanen@hotmail.com.

11 januari – KBO wandelen

Wandeltocht KBO, woensdag 11 januari, verzamelen 9.00 uur bij ’t Dorpshuus

28 januari – inzameling oud ijzer

Zaterdagochtend 28 januari kun je je oud ijzer weer kwijt op de Stippent tot 12.00 uur.

29 januari – kaartverkoop Bonte Avond

Deze zondag is de kaartverkoop voor de Lekerse Bonte Avond van cv De Hanen. Kaarten zijn te koop in ’t Dorpshuus vanaf 10:30 uur.

https://dehanen.nl/

Dorpsontwikkelingsplan

Op donderdag 17 september werd er een klap op gegeven. De projecten die waren ingediend door Ledeacker voor het Dorps Ontwikkeling Plan (DOP) zijn goedgekeurd. Hierdoor komt er een grote som geld vrij voor twee ingediende projecten.
Ten eerste ’t Dorpshuus:
Er is een plan ingediend om ’t Dorpshuus te upgraden. ’t Dorpshuus wordt intensief gebruikt door vele verenigingen en het een en ander is aan vervanging toe.

En ten tweede het voormalige schoolgebouw:
Voor Ledeacker is het belangrijk om te investeren in de kwaliteit van leven in het dorp. Zo is de afgelopen periode met succes ingezet op het behouden van het schoolgebouw met daarin ruimtes voor bedrijven. Bedrijven waar de inwoners van Ledeacker, maar ook de omliggende dorpen, baat bij hebben. Denk daarbij aan o.a. de naaistudio, de fysiotherapie en de pedicure. Er is een plan om verder te gaan dan alleen het behouden van de huidige functie van de voormalige school. Dit kan door nu eenmalig te investeren in:

  • Het aflossen van de resterende schuld op het vastgoed.
  • De noodzakelijke investeringen doorvoeren die verplicht zijn voor de verhuurder.
  • Het aanleggen van een extra ruimte om de verhuuropbrengsten te verhogen.

Deze maatregelen zorgen ervoor dat de opbrengsten uit de verhuur van de oude school ingezet kunnen worden in een fonds voor Ledeacker. Het doel hiervan is dat we op deze manier een fonds creëren waar Ledeacker zelfstandig mee kan investeren in diverse leefbaarheidsinitiatieven die door de inwoners en verenigingen van Ledeacker kunnen worden ingediend. Beide projecten worden de komende tijd verder door de verschillende stuur- en werkgroepen uitgewerkt in goed overleg met belanghebbenden en de gemeente. Vele vrijwilligers hebben zich hiervoor hard gemaakt. Wij als bestuur willen dan ook eenieder die zich hiervoor heeft ingezet bedanken.

Dorpsvereniging 't leker

Correspondentieadres:
Vrijstraat 17
5846AG Ledeacker

Secretariaat@dorpsvereniginghetleker.nl