Pedro Bardoel onderscheiden

Maandag 26 april werd op het bordes van de voormalige Willem Christiaansschool in Ledeacker Pedro Bardoel officieel onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau, in aanwezigheid van burgemeester Fränzel en diverse genodigden op het plein. Pedro Bardoel is bij meerdere verenigingen actief geweest. Hij verrichtte het grootste deel van zijn vrijwilligerswerk bij de dorpsvereniging ‘t Leker.

Met zijn inzet en ondersteuning maakte hij het mede mogelijk dat er voor jong en oud activiteiten zijn. Met de door hem opgezette nieuwsblad en de nieuwsbrief draagt hij actief bij aan het gevoel van verbondenheid voor de inwoners van Ledeacker.

Pedro Bardoel neemt ook actief een rol bij de gesprekken met de gemeente over zaken die Ledeacker aangaan, zoals de werkgroep N602 en bestemmingsplan Den Dries. Daarnaast doet niemand vergeefs een beroep op hem. ‘Bedankt hè’ is voor hem voldoende. De toneelvereniging en de carnavalsvereniging kennen hem ook op deze manier.

Uitreiking lintje Pedro Bardoel

Verdiensten

2016 – 2018 lid van de werkgroep Dorpsstraat/N602
2016 – 2019 oprichter/redacteur van het Dorpsblaadje ’t Lekers Nieuws
2016 – 2017 lid van de werkgroep dodenherdenking
2012 – 2014 lid van de werkgroep dorpskern
2009 – 2016 beheerder van het dorpshuis. Betrokkene verzorgde de reserveringen
2007 – 2009 lid van de werkgroep Dorpshuis. Betrokkene heeft bijgedragen aan het ontwerpen en ontwikkelen van de nieuwbouw
2006 – 2011 lid van de werkgroep Bestemmingsplan Den Dries te Ledeacker
1990 – 2015 lid van de kermiswerkgroep Ledeacker
1988 – 2019 bestuurslid
1988 – 2017 lid van de werkgroep vrijwilligersavond
1988 – 2016 het schrijven en het verspreiden van de nieuwsbrief
1988 – 2010 lid van de werkgroep Jeugdactiviteiten, o.a. ter organisatie van defilmavonden en het bouwweekend
1988 – 1998 medeorganisator van het Sportweekend Ledeacker
1987 – 1988 oprichter Carnavalsvereniging De Hanen te Ledeacker
1985 – 2017 organisator van de kindermiddag. Daarnaast ondersteunde betrokkene de artiesten bij de bonte avond met het tekst schrijven en het regisseren
1986 – 2005 lid van de jeugdwerkgroep die activiteiten organiseerde, o.a. de filmavonden
1989 – 2003 oprichter van, regisseur en vrijwilliger bij de Toneelvereniging Kakelbont te Ledeacker

Nieuwe ruimte in schoolgebouw

Eén van de recent zichtbaar geworden gevolgen van het goedgekeurde Dorps Ontwikkeling Plan (DOP) voor Ledeacker is de inrichting van een extra ruimte in het voormalige basisschoolgebouw.

Op donderdag 17 september 2020 werd er een klap op gegeven. De projecten die waren ingediend door Ledeacker voor het DOP werden goedgekeurd door initiatiefnemer gemeente Sint Anthonis. Hierdoor kwam er onder andere geld vrij voor het voormalige schoolgebouw. In de hal van het schoolgebouw is onlangs een nieuwe, te verhuren ruimte gecreëerd door Bouwbedrijf Baltussen.

Kwaliteit van leven

Voor Ledeacker is het belangrijk om te investeren in de kwaliteit van leven in het dorp. Zo is de afgelopen periode met succes ingezet op het behouden van het schoolgebouw met daarin ruimtes voor bedrijven. Bedrijven waar de inwoners van Ledeacker, maar ook de omliggende dorpen, baat bij hebben. Denk daarbij aan o.a. de naaistudio, de fysiotherapie en de pedicure.

Extra ruimte

Er is een plan om verder te gaan dan alleen het behouden van de huidige functie van de voormalige school. Dit kan door nu eenmalig te investeren in:

  • Het aflossen van de resterende schuld op het vastgoed.
  • De noodzakelijke investeringen doorvoeren die verplicht zijn voor de verhuurder.
  • Het inrichten van een extra ruimte om de verhuuropbrengsten te verhogen.

Fonds

Deze maatregelen zorgen ervoor dat de opbrengsten uit de verhuur van de oude school ingezet kunnen worden in een fonds voor Ledeacker. Het doel hiervan is dat met dit fonds Ledeacker zelfstandig kan investeren in diverse leefbaarheidsinitiatieven die door de Lekerse inwoners en verenigingen kunnen worden ingediend. Het bestuur van Stichting exploitatie voormalige basisschool Willem Christiaans wil dan ook eenieder die zich hiervoor heeft ingezet bedanken.

Bekijk hier alle foto’s.

Dorpsvereniging 't leker

Correspondentieadres:
Vrijstraat 17
5846AG Ledeacker

Secretariaat@dorpsvereniginghetleker.nl