Maria Albertha Bardoel overleden

Op donderdag 6 februari is Zuster Albertha Bardoel in het St. Jozefklooster in Schijndel overleden in de leeftijd van 100 jaar. Haar afscheidsviering was op dinsdag 11 februari in de kloosterkapel en daarna is zij begraven op het Congregatiekerkhof in Schijndel-Wijbosch. Zuster Albertha was een trouwe behulpzame vrouw op wie men kon rekenen. Ze was klein maar dapper en heeft zich met hart en ziel ingezet voor het welzijn van velen. We wensen haar familie heel veel sterkte met dit verlies.

Onlangs nog vierde zuster Maria Albertha Bardoel haar 100e verjaardag in het Moederhuis van de Zusters van Liefde te Schijndel. Voor die gelegenheid kreeg ze een fotoboek aangeboden met foto’s en teksten die een beeld geven van haar leven, op de Brabantse boerderij en, sinds 1946, in het klooster. Behalve een persoonlijk portret biedt het boek ook een tijdsbeeld van het traditionele boerenleven en van het klassieke kloosterleven, werelden die intussen vrijwel verdwenen zijn. Mocht je belangstelling hebben,
dan is dit de link naar dit fotoboek.

Agenda

2 juli 2022 – ’t Leker Live! Dorpsfeest

Save the date: 2 juli 2022 – Reden voor een feestje! Waarom? Omdat ’t Dorpshuus in 2020 al 10 jaar bestond. Omdat het mooie kerk- en schoolplein zo mooi zijn opgeleverd. Na 2x uitstel moet het er in 2022 echt van komen! Er zijn een aantal enthousiaste deelnemers in beweging om op 2 juli 2022 een mooi regionaal festival met feest en muziek op het dorpsplein neer te zetten. Dit in samenwerking met vele Lekerse talenten, zowel organisatorisch als muzikaal. Over het hoe en wat lees je meer in de aankomende edities van ’t Lekers Nieuws. Hou deze datum alvast vrij in je agenda! Kijk hier op de leker-live.com website.

Schoolreünie 2016

Succesvolle schoolreünie en Open Dag

Laatste schoolfoto Willem Christiaansschool

10 JULI 2016 – Zaterdag 9 juli vonden reünie en tentoonstelling plaats van 10 tot 22 uur in de Willem Christiaansschool en in ‘t Dorpshuus. Kijk hier voor alle foto’s.

Henk Vesters, ruim 50 jaar geleden benoemd als hoofd der school, opende de dag, die duurde van 10 uur in de ochtend tot in de kleine uurtjes ’s nachts. Henk vertelde over zijn start in Ledeacker en keek met weemoed terug op de fijne tijd dat hij schoolleider was. Hij vond het spijtig dat de school na vele malen strijd in het verleden nu dan toch moet sluiten. Tegen het tekort aan kinderen valt nou eenmaal niet te vechten.

Willem Christiaans

Burgemeester Marleen Sijbers en wethouder Roos Aben-Bellemakers waren met een dertigtal mensen getuigen van de mooie toespraak van Henk Vesters. In de school waren honderden, vaak vergrote, foto’s van ex-directeuren, leerkrachten, klassen en bijzondere gebeurtenissen te zien. Belangrijke documenten als sollicitatiebrieven, aktes van benoeming/ontslag sierden de vele zuilen. Krantenknipsels vertelden over bedreigingen in het verleden als er weer te weinig kinderen de school bevolkten. De oude foto’s met onderschrift en jaartallen gaven een duidelijk beeld van het verleden. Bijzonder en voor nu verbazingwekkend waren de ontslag-aktes, waarin het ontslag van jonge onderwijzeressen werd aangekondigd. In de jaren 60/70 (en ver daarvoor) was het normaal dat juffen bij ‘in het huwelijk treden’, werden ontslagen. Van hen werd volgens de normen van die tijd verwacht voor het gezin te gaan zorgen. Zodoende stonden vrouwelijke leerkrachten maar enkele jaren voor de klas. 
Verder was een van de lokalen ingericht als ‘klas uit het verleden’ met zeer oude leerlingsetjes, schoolbord, wandplaten, landkaarten, oude methodes en spullen zoals leien en kroontjespennen. 

Open dag en reünie Willem Christiaansschool

In het Dorpshuus konden de mensen genieten van een diapresentatie van diverse activiteiten uit het verleden. In de biljartzaal werd een filmpje getoond over het schoolse leven in 1967. In de vergaderzaal lagen alle absentieboeken vanaf 1946. Hierin kon iedereen bekijken wie er allemaal klasgenoot van hem/haar was.

Ruim 400 mensen waren te gast en hebben genoten van het herbeleven van het verleden en de gezelligheid onder elkaar. Uit de vele complimenten die de organisatie kreeg, kunnen we opmaken dat het evenement geslaagd is.

Velen hadden elkaar in tientallen jaren niet gezien, waardoor er heel wat te bespreken viel. Bijzonder waren de ontmoetingen met oud leerkrachten. Leuk was te horen hoe leerkracht en leerling elkaar in die tijd hadden ervaren. Kinderen en kleinkinderen van Willem Christiaans, naamdrager van de school, bezochten de tentoonstelling ook en vertelden hoe trots hun vader/opa was op de school van ’t Leker. Verhalen werden verteld en herinneringen uitgewisseld, kortom een zeer geslaagde dag. Alle bezoekers kregen een potlood met kaartje aangeboden met het verzoek om binnen een week verhalen en anekdotes door te sturen, zodat deze bewaard kunnen blijven voor de toekomst.

Schoolteam Ledeackerse school 1957

Zo kwam er een einde aan 220 jaar onderwijs in Ledeacker, nadat er al ooit een tussenpoos was geweest van 37 jaar en meerdere bedreigingen tot opheffing hadden plaatsgevonden. De Lekerse school fuseert met de school van St Anthonis onder de nieuwe naam Leander. De overgebleven 35 leerlingen moeten dan voortaan een stukje verder fietsen om bij hun school te komen.

Vanaf 1 augustus moet het schoolgebouw leeg worden teruggegeven aan de gemeente. Voor Ledacker voelt dit gegeven als een zwaar verlies, nog versterkt door de wetenschap dat in januari al afscheid moest worden genomen van de plaatselijke parochiekerk.

De sluiting van basisschool Willem Christiaans als historisch moment werd aangegrepen om d.m.v. een tentoonstelling het onderwijs van Ledeacker in de schijnwerpers te plaatsen. De tentoonstelling met als titel ‘onderwijs door de jaren heen’ gaf een beeld van het onderwijs in Ledeacker door de eeuwen heen. Kij

Kleine reünie Lekerse schoolhoofden

schoolhoofden ledeacker Willem Christaansschool

1 MEI 2016 – Zaterdag 30 april waren alle oud-hoofden, huidige directeur en locatiemanager van de Willem Christiaansschool aanwezig voor een bijeenkomst over de geschiedenis van de Lekerse basisschool. De periode vanaf de nieuwbouw in 1962 tot en met de sluiting per 1 augustus 2016 passeerde de revue. Deze unieke gelegenheid werd gebruikt om de verhalen uit het verleden naar boven te halen. De feiten, gebeurtenissen en anekdotes werden opgetekend, zodat deze bewaard blijven voor volgende generaties. Zeer speciaal was de ‘confrontatie’ van Theo Pollemans met zijn eigen sollicitatiebrief naar de vacature van schoolhoofd in ’t Leker. Daarin vermeldde hij dat hij een geschiedkundig kinderboek op zijn naam had staan getiteld ‘Jan Tongelaar’, dat vertelt over de watersnoodramp van 1953 in Zeeland. Zelf afkomstig van Schouwen Duiveland had hij deze gebeurtenis van dichtbij meegemaakt. kijk hier voor alle foto’s.

Dorpsvereniging 't leker

Correspondentieadres:
Vrijstraat 17
5846AG Ledeacker

Secretariaat@dorpsvereniginghetleker.nl