Op donderdag 6 februari is Zuster Albertha Bardoel in het St. Jozefklooster in Schijndel overleden in de leeftijd van 100 jaar. Haar afscheidsviering was op dinsdag 11 februari in de kloosterkapel en daarna is zij begraven op het Congregatiekerkhof in Schijndel-Wijbosch. Zuster Albertha was een trouwe behulpzame vrouw op wie men kon rekenen. Ze was klein maar dapper en heeft zich met hart en ziel ingezet voor het welzijn van velen. We wensen haar familie heel veel sterkte met dit verlies.

Onlangs nog vierde zuster Maria Albertha Bardoel haar 100e verjaardag in het Moederhuis van de Zusters van Liefde te Schijndel. Voor die gelegenheid kreeg ze een fotoboek aangeboden met foto’s en teksten die een beeld geven van haar leven, op de Brabantse boerderij en, sinds 1946, in het klooster. Behalve een persoonlijk portret biedt het boek ook een tijdsbeeld van het traditionele boerenleven en van het klassieke kloosterleven, werelden die intussen vrijwel verdwenen zijn. Mocht je belangstelling hebben,
dan is dit de link naar dit fotoboek.