WIU is de afkorting van ‘werk in uitvoering’. In de gemeente Land van Cuijk is een digitale overzichtskaart opgesteld van grotere projecten in de openbare ruimte die voor de komende jaren gepland staan. De overzichtskaart laat zien wat er in onze omgeving op de planning staat en wanneer de werkzaamheden zullen plaatsvinden. Ook is bij elk project te zien wie de contactpersoon van de gemeente is. 

Wensenlijst

Wij hebben met dorpsvereniging deze kaart gebruikt om onze wensen en ideeën te combineren met deze plannen. Maar ook buiten de werkzaamheden die al gepland zijn kunnen wij verzoeken voor de openbare ruimte aanleveren. Dat kan elk jaar tot 15 januari, zodat deze ontwikkelingen mogelijk in de begroting van dat jaar kunnen worden meegenomen. Zo wordt vaak sneller duidelijk wat haalbaar is dan wanneer op een willekeurig moment in het jaar een verzoek wordt gedaan. Wij hebben met de dorpsvereniging met de eerste ronde maar liefst 23 punten en ideeën aangebracht! Verwachting is dat we medio maart hier een reactie op krijgen.

Als inwoner kun je via onze dorpsvereniging ideeën voor de openbare ruimte in jouw omgeving aandragen voor WIU. Het gaat dan echt om wensen en ideeën voor de openbare ruimte, zoals de aanpassing van een weg, speeltuin of parkje.

Meldingen openbare ruimte

Wil je een melding maken over de openbare ruimte? Bijvoorbeeld over zwerfafval, losliggende straatstenen of gevaarlijk overhangende takken? Dan kun je terecht op via de gemeentewebsite.

Links: