De laatste maanden is er door de natuurwerkgroep Leker Groen gewerkt aan een bijenhotel op de hoek bij de Hoenderstraat/De Quayweg. In samenspraak is deze op eigendomsgrond van het Waterschap gerealiseerd en draagt het Waterschap bij aan de kosten. Met de werkgroep en belangstellenden willen we dit samen met medewerkers van het Waterschap openen. De datum is donderdag 13 juni 19.30 bij het bijenhotel. Na afloop is er een drankje, bij goed weer bij het bijenhotel en anders in het Dorpshuus. Iedereen is welkom.

De Agrarische Natuurvereniging heeft gevraagd of mensen die regelmatig wandelen langs de Tovense beek willen opletten of er ook vogels zitten te broeden. Het is de bedoeling dat het we het nest met rood-wit lint wordt gemarkeerd zodat de eieren of jonge vogels niet per ongeluk worden beschadigd, verwond of gedood bij het maaien. Je kunt ook de plek van het nest doorgeven aan een van de leden van de Natuurwerkgroep Leker Groen of de Dorpsvereniging. Er zijn onlangs patrijzen gespot en die komen in deze omgeving bijna niet meer voor. 

Ook kun je nog steeds geschikte plantplekken voor bomen en struiken doorgeven. 

Natuurwerkgroep Leker Groen / Dorpsvereniging ‘t Leker