De Stichting exploitatie voormalige basisschool Willem Christiaans heeft jaarlijks een budget ter grootte van € 6.000 beschikbaar voor het ondersteunen van initiatieven.

Alleen inwoners en verenigingen uit Ledeacker kunnen gebruik maken van deze subsidie. Het initiatief waarvoor de bijdrage wordt gevraagd dient in basis de leefbaarheid in Ledeacker te bevorderen.

Om in aanmerking te komen voor een deel van het beschikbare budget voor 2024 van € 6.000 kun je een verzoek indienen bij het bestuur van Stichting voormalige basisschool Willem Christiaans.

De aanvraag dient te worden ingediend voor 1 april 2024. Het bestuur zal dan voor 1 mei 2024 uitsluitsel geven of de aanvraag wordt gehonoreerd.

____________________________________________________________________________________________

Download hier het aanvraagformulier:

____________________________________________________________________________________________

Download hier het toetsingsformulier: