WIU-lijst Ledeacker positief ontvangen!

De gemeente Land van Cuijk is bezig om grotere projecten voor de openbare ruimte in kaart te brengen. Deze projecten worden de komende jarengepland en begroot in de zogenaamd WIU (Werk In Uitvoering) lijst. Medio januari dit jaar hebben we als Dorpsvereniging onze verzoeken voor de WIU-lijst ingeleverd. Dat waren liefst 22 verzoeken!
In mei hebben we hierop een reactie ontvangen, nadat de gemeente onze wenslijst had beoordeeld. We zijn er trots op dat van de 22 verbeterplannen geen enkel verzoek of verbeterpunt is afgewezen! Van 14 verzoeken is aangegeven dat deze al worden uitgevoerd, of in de planning zitten; van 8 verzoeken is er nog nadere afstemming nodig tussen de gemeente en onze Dorpsvereniging met eventuele wijkbewoners. Een overzicht van onze wensenlijst en de reactie van de gemeente Land van Cuijk vind je hier.

Deze PDF is misschien lastig te lezen. Gebruik de full screen knop voor het beste zicht. Je kunt ‘m hier ook downloaden.

Mocht jijzelf ook nog verbeterpunten of verzoeken hebben voor de openbare ruimte: neem dan gerust contact met ons bestuur op. We zullen deze verzoeken dan meenemen met de volgende WIU ronde in 2024. Actuele problemen, zoals een kapotte straatlantaarn, of een acuut
(verkeers)onveilige situatie door bijvoorbeeld een calamiteit, kun je altijd zelf melden bij
gemeentelandvancuijk.nl/melding-over-de-buitenruimte . Mocht dit niet lukken, neem dan ook contact met ons bestuur op: dan helpen we je natuurlijk met de melding.

Bouwproject ’t Hofje in ’t Leker

't Hofje Ledeacker

Op 16 december hebben gemeente en Jan Oosterhout Ontwikkeling B.V., de koopovereenkomst voor ’t Hofje Ledeacker getekend. Daarmee kan de ontwikkelaar 12 levensloopbestendige woningen aan Den Dries gaan bouwen. In het afgelopen jaar zijn de plannen hiervoor al besproken met omwonenden en geïnteresseerden. De reacties op het plan zijn positief. Voor de projectontwikkeling het project is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In het tweede kwartaal van 2020 gaan de woningen in de verkoop. De verwachting is dat de bouw eind 2020 start. De woningen zijn levensloopbestendig en worden gebouwd in de vorm van een woonhof. Daarmee zijn ze uitermate geschikt voor senioren. Iedere woning heeft een eigen parkeerplaats op het binnenterrein en daarnaast worden een aantal openbare parkeerplaatsen aangelegd. De ontwikkelaar heeft goed geluisterd naar opmerkingen vanuit de gemeenschap uit de omgeving.

Inloopavond 18 maart 2019
In juli 2018 hebben de gemeente en Jan Oosterhout Ontwikkeling B.V. een inloopavond gehouden over de ontwikkeling van de woonhof aan Den Dries en Den Akker. Het plan is tijdens die inloopavond op positief ontvangen, uiteraard met wat opmerkingen en aandachtspunten. Deze punten zijn zo goed als het kan verwerkt in het plan. Daarnaast is er veel gesproken over de onderwerpen parkeren en verkeer in de totale wijk Den Dries.

Verkeerskundig onderzoek
In overleg met de projectontwikkelaar heeft de gemeente ervoor gekozen om eerst een verkeerskundig onderzoek te doen naar de huidige situatie. Dan weten we beter welke aanpassingen we moeten doen voor de toekomstige situatie. Dit onderzoek heeft langer geduurd dan verwacht. Inmiddels is het onderzoek afgerond en heeft de gemeente aantal conclusies getrokken.

Tweede inloopavond
Op de tweede inloopavond werden de resultaten van het verkeerskundig onderzoek en de aangepaste opzet van het bouwplan gepresenteerd. Voor vragen kunt u terecht bij Susan Oppers – Selten van de gemeente Sint Anthonis.

Lekers Hof

 Woonhofje
Het plan bestaat uit 12 duurzame koopwoningen met eigen tuin en parkeermogelijkheid op (semi) openbaar gebied. De woningen zijn allen voorzien van een compleet woonprogramma op de begane grond en hebben op de eerste verdieping ruimte voor extra mogelijkheden. Deze plattegrondindeling van de woningen leent zich uitstekend voor senioren die graag wat kleiner willen gaan wonen en in de nabije toekomst mogelijk zorgbehoevend worden. Door de woningen zo te positioneren is er een traditioneel woonhofje gecreëerd waar bewoners de gelegenheid hebben elkaar te ontmoeten en wat zorgt voor een prettige leefomgeving. 

Energieneutraal
Een actueel thema is op dit moment “gasloos bouwen”. Ook de 12 woningen van ‘t Lekershof worden zonder gasaansluiting gebouwd. Daarnaast heeft de ontwikkelaar het voornemen woningen te realiseren die energieneutraal zijn.

Bestemmingsplan
Voordat de plannen gerealiseerd kunnen worden zal eerst het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Pas als de juiste procedures zijn gevolgd kan er gestart worden met de bouw. 

Haalbaarheid
Gemeente Sint Anthonis en Jan Oosterhout Ontwikkeling B.V. uit Wijchen hebben een intentieovereenkomst getekend om de haalbaarheid van de plannen te onderzoeken. Deze inloopavond is daar een belangrijk onderdeel van. Architectenbureau Bulkens uit Molenhoek draagt zorg voor het ontwerp.

Schoolreünie 2016

Succesvolle schoolreünie en Open Dag

Laatste schoolfoto Willem Christiaansschool

10 JULI 2016 – Zaterdag 9 juli vonden reünie en tentoonstelling plaats van 10 tot 22 uur in de Willem Christiaansschool en in ‘t Dorpshuus. Kijk hier voor alle foto’s.

Henk Vesters, ruim 50 jaar geleden benoemd als hoofd der school, opende de dag, die duurde van 10 uur in de ochtend tot in de kleine uurtjes ’s nachts. Henk vertelde over zijn start in Ledeacker en keek met weemoed terug op de fijne tijd dat hij schoolleider was. Hij vond het spijtig dat de school na vele malen strijd in het verleden nu dan toch moet sluiten. Tegen het tekort aan kinderen valt nou eenmaal niet te vechten.

Willem Christiaans

Burgemeester Marleen Sijbers en wethouder Roos Aben-Bellemakers waren met een dertigtal mensen getuigen van de mooie toespraak van Henk Vesters. In de school waren honderden, vaak vergrote, foto’s van ex-directeuren, leerkrachten, klassen en bijzondere gebeurtenissen te zien. Belangrijke documenten als sollicitatiebrieven, aktes van benoeming/ontslag sierden de vele zuilen. Krantenknipsels vertelden over bedreigingen in het verleden als er weer te weinig kinderen de school bevolkten. De oude foto’s met onderschrift en jaartallen gaven een duidelijk beeld van het verleden. Bijzonder en voor nu verbazingwekkend waren de ontslag-aktes, waarin het ontslag van jonge onderwijzeressen werd aangekondigd. In de jaren 60/70 (en ver daarvoor) was het normaal dat juffen bij ‘in het huwelijk treden’, werden ontslagen. Van hen werd volgens de normen van die tijd verwacht voor het gezin te gaan zorgen. Zodoende stonden vrouwelijke leerkrachten maar enkele jaren voor de klas. 
Verder was een van de lokalen ingericht als ‘klas uit het verleden’ met zeer oude leerlingsetjes, schoolbord, wandplaten, landkaarten, oude methodes en spullen zoals leien en kroontjespennen. 

Open dag en reünie Willem Christiaansschool

In het Dorpshuus konden de mensen genieten van een diapresentatie van diverse activiteiten uit het verleden. In de biljartzaal werd een filmpje getoond over het schoolse leven in 1967. In de vergaderzaal lagen alle absentieboeken vanaf 1946. Hierin kon iedereen bekijken wie er allemaal klasgenoot van hem/haar was.

Ruim 400 mensen waren te gast en hebben genoten van het herbeleven van het verleden en de gezelligheid onder elkaar. Uit de vele complimenten die de organisatie kreeg, kunnen we opmaken dat het evenement geslaagd is.

Velen hadden elkaar in tientallen jaren niet gezien, waardoor er heel wat te bespreken viel. Bijzonder waren de ontmoetingen met oud leerkrachten. Leuk was te horen hoe leerkracht en leerling elkaar in die tijd hadden ervaren. Kinderen en kleinkinderen van Willem Christiaans, naamdrager van de school, bezochten de tentoonstelling ook en vertelden hoe trots hun vader/opa was op de school van ’t Leker. Verhalen werden verteld en herinneringen uitgewisseld, kortom een zeer geslaagde dag. Alle bezoekers kregen een potlood met kaartje aangeboden met het verzoek om binnen een week verhalen en anekdotes door te sturen, zodat deze bewaard kunnen blijven voor de toekomst.

Schoolteam Ledeackerse school 1957

Zo kwam er een einde aan 220 jaar onderwijs in Ledeacker, nadat er al ooit een tussenpoos was geweest van 37 jaar en meerdere bedreigingen tot opheffing hadden plaatsgevonden. De Lekerse school fuseert met de school van St Anthonis onder de nieuwe naam Leander. De overgebleven 35 leerlingen moeten dan voortaan een stukje verder fietsen om bij hun school te komen.

Vanaf 1 augustus moet het schoolgebouw leeg worden teruggegeven aan de gemeente. Voor Ledacker voelt dit gegeven als een zwaar verlies, nog versterkt door de wetenschap dat in januari al afscheid moest worden genomen van de plaatselijke parochiekerk.

De sluiting van basisschool Willem Christiaans als historisch moment werd aangegrepen om d.m.v. een tentoonstelling het onderwijs van Ledeacker in de schijnwerpers te plaatsen. De tentoonstelling met als titel ‘onderwijs door de jaren heen’ gaf een beeld van het onderwijs in Ledeacker door de eeuwen heen. Kij

Kleine reünie Lekerse schoolhoofden

schoolhoofden ledeacker Willem Christaansschool

1 MEI 2016 – Zaterdag 30 april waren alle oud-hoofden, huidige directeur en locatiemanager van de Willem Christiaansschool aanwezig voor een bijeenkomst over de geschiedenis van de Lekerse basisschool. De periode vanaf de nieuwbouw in 1962 tot en met de sluiting per 1 augustus 2016 passeerde de revue. Deze unieke gelegenheid werd gebruikt om de verhalen uit het verleden naar boven te halen. De feiten, gebeurtenissen en anekdotes werden opgetekend, zodat deze bewaard blijven voor volgende generaties. Zeer speciaal was de ‘confrontatie’ van Theo Pollemans met zijn eigen sollicitatiebrief naar de vacature van schoolhoofd in ’t Leker. Daarin vermeldde hij dat hij een geschiedkundig kinderboek op zijn naam had staan getiteld ‘Jan Tongelaar’, dat vertelt over de watersnoodramp van 1953 in Zeeland. Zelf afkomstig van Schouwen Duiveland had hij deze gebeurtenis van dichtbij meegemaakt. kijk hier voor alle foto’s.

Dorpsvereniging 't leker

Correspondentieadres:
Vrijstraat 17
5846AG Ledeacker

Secretariaat@dorpsvereniginghetleker.nl