Digitale informatiebijeenkomst over het onderwerp ‘toekomstige woningbouwontwikkelingen’ in ’t Leker op 3 november.

Op deze dinsdagavond 3 november zal een informatiebijeenkomst gaan over een alternatieve ontsluiting en toekomstige woningbouwontwikkelingen in Ledeacker. De gemeente nodigt alle belangstellenden hiervoor van harte uit. De gelegenheid om aan te melden volgt binnenkort. Afhankelijk van de dan geldende maatregelen is deze avond fysiek of online.

Mocht u zich al eerder hiervoor hebben aangemeld, ontvangt u een e-mail van de gemeente met informatie over het vervolg.

Vervolgens zal op dinsdag 3 november een informatiebijeenkomst worden georganiseerd specifiek over een alternatieve ontsluiting en toekomstige woningbouwontwikkelingen in Ledeacker. Daar nodigen wij u als gemeente van harte voor uit. De gelegenheid om u daarvoor aan te melden volgt binnenkort. Afhankelijk van de dan geldende maatregelen organiseren we deze avond fysiek of online.

Mocht u zich al hebben aangemeld, ontvangt u een e-mail waarin wij u informeren over het vervolg.