Per 1 juni mag het Dorpshuus weer gebruikt worden. De Dorpsvereniging heeft de situatie geïnventariseerd en is tot de conclusie gekomen dat het Dorpshuus voor ten hoogste 20 personen specifiek voor vergaderactiviteiten in de grote zaal geopend kan worden. Alle andere ruimtes blijven in ieder geval tot 1 september gesloten. Daar gelden wel een aantal regels voor die in dit protocol staan. Zijn er nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Dorpshuus Ledeacker

Algemeen

Mensen met een kwetsbare gezondheid wordt aangeraden extra voorzichtig te zijn. Het kan verstandiger zijn voorlopig zoveel mogelijk thuis te blijven. Ben je verkouden? Blijf dan thuis! Heb jij of je huisgenoten koorts of benauwdheidsklachten? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

Bezoekers moeten reserveren

Reserveren kan via Bert Aarts: reserveringen@hetleker.nl . Met je reservering dien je het aantal bezoekers voor de grote zaal te vermelden en het ingevulde formulier bij de mail toe te voegen.

Binnen:

 • Hou steeds de 1,5 meternorm in acht
 • Maximum van 20 personen in de grote zaal
 • Dit aantal personen is exclusief beheerder
 • Maximum van 1 persoon achter de bar/in de keuken
 • Gebruik van consumpties is toegestaan zoals voorheen
 • Looproutes: personen die een ruimte/vertrek/toilet/garderobe of het dorpshuis verlaten hebben voorrang op de personen die deze ruimte willen betreden. Zie hieronder
 • Gebruik van sanitair: maximaal 1 persoon in de toiletruimtes
 • Schoonmaak: na gebruik de tafels, stoelen en bar graag ontsmetten met de hiervoor aanwezige gels/schoonmaakmiddelen
 • Gebruikte glazen en kopjes in vaatwasser zetten en volgens gebruiksaanwijzing als voorheen
 • Openingstijden: in overleg met de beheerder Bert Aarts
Looproutes in het Dorpshuus

Buiten:

 • 1,5 meter afstand houden van andere bezoekers, ook tijdens het stallen van fiets, tijdens het roken, of bij het verlaten van het Dorpshuus.

Handhaving en controle

We wijzen de gebruikers erop het protocol zo goed mogelijk na te leven. De overheid controleert of dit gebruikersprotocol wordt gehandhaafd. Wanneer geconstateerd wordt dat deze maatregelen onvoldoende nageleefd worden, worden de eventuele boetes/sancties bij de betreffende gebruikers verhaald. De boete kan 390 euro per persoon bedragen. De boete voor de Dorpsvereniging kan oplopen tot 4000 euro.