Alle Lekerse kinderen die na de zomervakantie in groep 1 of 2 zitten of die in 2021 vier jaar worden zijn uitgenodigd voor een gezellige middag op zaterdag 18 september van 14.00 tot 18.00 uur. We gaan samen een leuke activiteit doen en als afsluiting eten we frietjes. Meer details volgen nog! Opgeven kan bij iemand van de kleutercommissie of een appje sturen naar 06-53872425 (Monique vd Ven). Hier kun je ook meer informatie inwinnen.

Graag horen we voor 1 september wie er mee gaat, zodat we rekening kunnen houden met het totaal aantal kinderen. Groetjes van de kleutercommissie, Sabine Eerkens, Mandie Geven, Maike Megens, Monique van der Ven.