AI veel gezellige dingen zijn noodgedwongen op de lange baan geschoven.
Dat geldt nu ook voor de jaarlijkse ‘Gesloten Lekerse Tennis- en Jeu de boules-kampioenschappen’, die deze keer dus niet doorgaan.
Misschien een fijn bericht voor degene die de wisselbekers in bezit hebben; we komen ze niet ophalen. Ze mogen nog een jaartje op de schouw blijven staan.

We hebben wei gekeken of er mogelijkheden waren. Tennis mag en kan nu, maar bij jeu de boules is het moeilijk, zeker als het gezelliger wordt, om de
afstand van 1,5 meter aan te houden. Daarbij kunnen ook wij geen 2 maanden vooruitkijken. Daarom hebben we de knoop maar doorgehakt en besloten alles af te gelasten. Jammer, maar helaas.

Wij wensen dat iedereen deze periode goed doorkomt!
Veel groeten,
Gijs Verhoeven en Rinus Jacobs